Flere talltriks

Ved å bruke talltriks eller magiske tall i undervisningen, kan elevene oppleve undring og forbløffelse. Dette gjør matematikkfaget spennende og kan igjen gjøre enkelte elever motiverte og interesserte i å finne ut hvorfor triksene fungerer som de gjør. Kanskje kan dette være en god innfallsvinkel til blant annet temaet algebra.

Under kommer et talltriks som fint kan brukes i introduksjon av algebra. For å gjøre det mer konkret, kan en X-boks være fin å bruke.

Fremgangsmåte:

 1. Tenk på et tall mellom 0 og 10.
 2. Legg til fire.
 3. Multipliser med 3.
 4. Trekk fra 12.
 5. Divider med 3.

Tallet du sitter igjen med vil alltid være det samme som tallet du tenkte på.

For flere talltriks og oppgaver med magiske tall, ta en kikk på linkene under:

Magiske tall

Magiske tall

Talltriks

Magiske tall

Denne har jeg gledet meg til å dele med dere =)

Har brukt den på mellomtrinnet og elevene blir like forundret hver gang. Veldig moro å leke med tall på denne måten og i tillegg får man nysgjerrige elever med ønske om å finne ut hvorfor det blir slik.

Fremgangsmåte:

1. Få en elev til å si et tall på tre siffer mellom 100 og 900.

2. Skriv tallet på tavla.

Eks. 345

3. Nå skriver du ditt magiske tall et annet sted på tavla, f.eks i hjørnet. Det magiske tallet du skriver er elevens tall, men sett et tre-tall foran og trekk fra tre på det siste sifferet.

Eks. 3342

4. Be eleven si et nytt tresifret tall og skriv det opp på tavla under det første. Da ser tavla slik ut:

345

238

5. Nå skriver du et tresifret tall under elevens og passer på at summen av disse to blir 999.

Eks:       345

238

761   (fordi 2+7=9, 3+6=9 og 8+1=9).

6. Eleven sier et nytt tresifret tall som du skriver opp på tavla. Deretter skriver du ditt tall slik at summen av disse to blir 999.

7. Eleven sier et nytt tresifret tall som du skriver opp på tavla. Deretter skriver du ditt tall slik at summen av disse to også blir 999.

8. Til slutt ber du eleven summere opp alle de sju tallene som nå er skrevet opp under hverandre.

Nå det skjer det magiske……..Svaret eleven får, er det samme du tallet du skrev i hjørnet på tavla, fascinerende og morsomt, ikke sant?

Denne kan gjøres om og om igjen og elevene blir like forundret hver gang.

#matematikk #talltriks #magisketall #addisjon

Pedagogiske nettserier i matematikk

På nettet finnes det ulike nettserier som kan være fine supplement til undervisningen i matematikk:

 • Tellekorpset: Tellekorpset er en programserie lagd av NRK. Her lekes det med tallene, med telling og med mengder. Serien består av 10 deler og det er fokus på ett tall pr episode.
 • MK-X: Denne er en norsk dramaserie som er produsert av NRK. Serien tar for seg ulike emner i matematikken som enere/tiere, tiervenner, halvering, dobling, addisjon, subtraksjon, brøk, multiplikasjon og klokka
 • Livet i mattelandet: Dette er en svensk serie som blant annet handler om tall og andre emner i matematikken.
 • Kosinus: Denne serien er lagd av NRK og handler om Dragen Kosinus som spiser tall han ikke får lov til å spise. Det gjør at han havner i trøbbel og at han trenger hjelp fra sin matematikkglade venn Solveig.

Spisebrikke

Her kommer et tips fra Kari Folkvord og Grethe Mahan:

Spisebrikke

Hva med å la elevene lage en spisebrikke? En spisebrikke er en variant av det velkjente tankekartet, og inneholder den viktigste informasjonen om et fag-tema. Brikken blir laminert, og elevene tar den med seg hjem. Når den brukes som spisebrikke eller henges over senga vil elevene stadig kunne kaste et blikk på den. Noen synes at dette er en fin måte å repetere fagstoff på!

I klasserommet har læreren først en fellesrunde, hvor klassen blir enige om hvilke punkter som må være med. Etterpå utformer elevene spisebrikken på egen hånd. Alle hjelpemidler er tillatt, og elevene må gjerne snakke med hverandre. Noen liker å tegne eller være mer visuelle med farger og overskrifter på A3-arket, mens andre har en mer nøktern stil.

Hele prosessen kan ta ca 30 minutter, med litt tid til laminering. Den ferdige spisebrikken blir et produkt som elevene har laget selv, og noen synes det er moro å vise den fram hjemme.

Læreren kan bli enig med elevene om å følge opp aktiviteten med en quiz en uke senere, slik at de selv kan se hvor mye de har lært av å bruke spisebrikken. Mange blir positivt overrasket over hvor mye de kan. Dette kan vise dem at det å se på fagstoffet ofte bidrar til at kunnskapen sitter (Kari Folkvord og Grethe Mahan).

Disse damene har også en fb-side «Engasjerende naturfag – bøker og foredrag», gå inn og ta en titt.

Takk for at jeg fikk dele dette gode tipset, Kari og Grethe.

#naturfag #spisebrikke

Grader – matematikk

grader

Måling av grader kan være vanskelig og abstrakt for mange elever. Etter en ide i lærerveiledningen til Tusen Millioner, lagde hver elev seg et eget «gradehjul». Elevene fikk utdelt to sirkler i ulik størrelse. På den minste var det tegnet på ulike vinkler og grader. Denne sirkelen ble festet til den største med en splitt-binders. I tillegg fikk de et uglehode som de fargela og festet på. Deretter fikk elevene i oppgave å tegne ulike figurer i den ytterste ringen.

Deretter jobbet de to og to og stilte hverandre spørsmål, f.eks: Hvor mange grader må du dreie ugla for at den skal peke mot bilen? Hvor mange grader er det mellom blomsten og huset? Eleven måtte da dreie uglehodet riktig antall grader helt til ugla pekte mot figuren. Slik erfarte elevene hvor mye de ulike gradene var og de måtte aktivt styre uglehodet.

Dette opplegget gjorde at elevene fikk tatt flere intelligenser i bruk; både den språklige, den romlige og den kropps-kinestetiske intelligensen (Armstrong, 2000). Forhåpentligvis gjør dette at flere elever sitter igjen med god forståelse av de ulike gradene og at dette gir kunnskap som sitter.

#matematikk #geometri #grader #Armstrong

 

Minnebok

Her kommer et tips om å lage en minnebok til hver enkelt elev. Dette blir en bok som elevene kan få med seg som et minne fra tiden de gikk på skolen. Som lærer har jeg både lagd minnebok fra 1.-4.trinn som elvene fikk i gave siste skoledag før sommerferien på 4.trinn og fra 5.-7.trinn som de fikk i gave på 7.avslutning. I tillegg har elever, som har sluttet i løpet av skoleåret\perioden, fått en minnebok i avslutningsgave.

En minnebok kan inneholde:

 • Ulike skolearbeider fra elevene:  fortellinger, skriveoppgaver, matteoppgaver, K&H-oppgaver, etc.
 • Tegninger elevene har lagd i løpet av årene.
 • Bilder av elevene (elevene fikk ulike bilder i minnebøkene sine, men alle fikk noen bilder fra hvert år hvor de var avbildet).

For å gjøre det enklest mulig, starter jeg skoleåret med en perm\mappe til hver elev. Underveis i skoleåret velger jeg ut enkelte arbeider\bilder som settes rett inn i permen. Til slutt er permen full av minner som elevene kan ta frem igjen ved en senere anledning.

Minnebok

Er så vidt i gang med å samle minner på 1.trinn :0)

Elevene som har fått minnebøker har vært kjempefornøyde og gitt tilbakemeldinger på at de synes det har vært morsomt å se tilbake på årene ved skolen ved hjelp av minneboka. Dette kan anbefales!