Meitemark-terrarium

2.trinn lærer om ulike småkryp om dagen og i den forbindelse har vi tenkt å lage meitemark-terrarium på fredag.

Kommer til å bruke 1 1/2 liters flasker, siden de er gjennomsiktige, kutte av toppen og fylle de lagvis med jord og sand. Slik kan elevene følge med på hvordan jord og sand blandes og det er lettere å se gangene som meitemarkene graver. På toppen av terrariet skal elevene legge ulike typer mat som de tror meitemarkene vil like.

meitemark

Nå blir det spennende å se om vi finner noen meitemark =)

#naturfag #meitemark #terrarium #meitemarkterrarium #uteskole

Matematikk – tallvennene til 7

Sitter og forbereder morgendagens matematikktimer. Temaet om dagen er tallvenner og nå jobber vi med tallvennene til 7. Under kommer en beskrivelse av morgendagens undervisning i matematikk:

 1. Elevene slippes inn en og en og setter seg rolig i samling. På smartboard spilles en tellesang og elevene kan være med å synge. Sangen finner du her. Dette for å varme opp mattehjernen og få fokuset over på tall og matematikk.
 2. Deretter repeterer vi 7-vennene. Her tenker jeg å visualisere med fargeblyanter som skal fordeles i to  penal. På hvor mange ulike måter kan vi fordele blyantene? Deretter kobler vi den visuelle fordelingen av blyantene opp mot de konkrete addisjonsstykkene og skriver dem opp på smartboard.
 3. Så skal vi ha en 7-venn lek. Jeg holder opp et tall, deretter skal elevene holde opp riktig antall fingre som tilsvarer 7-vennen til tallet. Slik får jeg en rask oversikt over hvem som har full kontroll på tallvennene til 7 og hvem som trenger ekstra øvelse på dette.
 4. Deretter går elevene regnestykker som gir 7 til svar på ei stor tallinje på gulvet. Her er det viktig at elevene artikulerer regnestykkene høyt samtidig som de forflytter kroppen. Slik blir den kroppslige intelligensen aktivert og relasjonen mellom kroppen og hodet forsterkes.tallinje
 5. Så skal elevene jobbe med oppgaver i Tusen Millioner. Her er det også oppgaver som går på 7-venner. Da får de igjen repetert tallvennene til 7, samtidig som jeg kan gå rundt å veilede og samtidig få et enda bedre bilde av hvordan elevene ligger an.
 6. På slutten av timen får alle et tall av meg, de må si 7-vennen til dette tallet før de får gå ut.

Nå gleder jeg meg til morgendagens matematikktimer =)

#matematikk #tallvenner #7-venner #tallinje

Matteboks

På skolen har 1.-4.trinn en egen matteboks med utstyr og verktøy til bruk i matematikkundervisningen på hvert trinn. Dette gjør det enkelt å ta i bruk konkreter og annet utsyr for å visualisere og støtte opp under undervisningen i matematikk.

Foreløpig inneholder boksene:

 • Tellebrikker
 • Store terninger
 • Lydløse terninger
 • 0-9 terninger
 • Klokker (store innlæringsklokker)
 • Små og store kortstokker
 • Målebånd
 • Desilitermål
 • Linjaler
 • Stoppeklokker

Ved å ha alt samlet i en boks, er det enkelt å finne frem utsyr og verktøy i matematikktimene.

 

Mattekoffert

Nå er mattekoffertene for årets 2.trinnselever ferdige. Som nevnt i tidligere blogginnlegg, tenker jeg at elevene skal få med seg kofferten hjem etter tur. Har tenkt å sende dem med hjem på torsdager og la eleven(e) beholde de over helga slik at de får massevis av tid til å leke seg med det matematiske innholdet.

Innholdet blir som følger:

Gleder meg til å komme i gang og håper elever og foresatte synes dette er like morosomt som meg =)

Navneleker

Det er alltid spennende med nytt skoleår og nye klassekamerater. Noe av det viktigste i  oppstarten er å lære navnene til hverandre og ikke minst bruke dem. Her har jeg samlet noen navneleker som kan være fine å bruke:

Navnelek 1:

Alle står i ring og har øyekontakt med hverandre. En i ringen starter med å si sitt eget navn. Personen til venstre følger opp med å gjenta det første navnet og legge til sitt eget. Nummer tre gjentar nummer en, to og legger til sitt eget. Slik går det videre hele veien rundt. Sistemann må si alle navnene.

Navnelek 2:

Alle står i ring. Førstemann sier navnet sitt samt en ting som man later som om han/hun har med seg med samme forbokstav. Deretter lager personen en lyd som forbindes med tingen.

F.eks: «Jeg heter Britt, jeg har med en bjørn, grrrrrrrrrr».

Deretter skal nestemann gjenta hva førstemann sa for så å presentere seg selv på samme måte.

F.eks: «Hun heter Britt, hun har med seg en bjørn, grrrrrrr. Jeg heter Stein, jeg har med meg en slange, sssssssss».

Slik fortsetter det til alle i ringen har presentert seg.

Navnelek 3: Hva sier katten?

Sett stoler i en ring, det skal være en stol mindre enn antall elever. Deretter velges en elev, blindebukk, som får et skjerf eller lignende over øynene. De andre elevene setter seg på hver sin stol.

Blindebukken snurres rundt noen ganger og skal så sette seg ned på fanget tilen av sine medelever og spørre: «Hva sier katten?» Eleven han/hun sitter på fanget til må mjaue høyt. Deretter skal blindebukken gjette hvem han/hun sitter på fanget til. Gjettes det feil, må blindebukken sette seg på et nytt fang. Om det gjettes riktig, er det den han/hun sitter på fanget til som er neste blindebukk.

Navnelek 4:

Alle sitter på stoler i en ring, mens en elev står i midte uten stol. Eleven i midten sier navnet sitt og en ting han/hun liker/ikke liker.

F.eks:» Jeg heter Britt og jeg liker lakris». Da skal alle som liker lakris bytte plasser. Eleven i midten skal finne seg en stol og sette seg ned. Den eleven som blir stående uten stol skal fortsette.

F.eks: «Jeg heter Thomas og jeg liker ikke slanger». Alle som ikke liker slanger skal da bytte plasser.

Navnelek 5: Avisleken

Alle elevene sitter i en ring. En elev står i midten med en avis som er rullet sammen i hånden. Leken starter med at eleven i midten går bort for å slå en annen elev i hodet med avisen. For å unngå å bli slått, må denne eleven si navnet på en annen som sitter i ringen så fort som mulig. Eleven med avisen må da skynde seg å slå den nye eleven i hodet før han/hun klarer å si navnet på en av de andre elevene i ringen. Om eleven ikke klarer å si navnet til en annen elev raskt nok, må han/hun stå i midten med avisen.

Håper du fant noe du kan bruke =)

kids#navneleker #blikjent #sosialt