Stigespill

Elevene jobber med å lage sitt eget stigespill om dagen (dette er etter en ide jeg fant på facebook-siden Undervisningstips). Dette spillet skal vi bruke på ulike måter i undervisningen utover høsten.

I forkant av aktiviteten har elevene jobbet mye med ener- og tierplass og de har telt masse, oppover og nedover.

Alle elevene fikk utdelt hvert sin hundrerute (kopierte opp på A3 slik at elevene skulle få god plass til å skrive inn tallene). Første oppgave var å fylle inn alle tallene fra 1 til 100. Jeg hadde lagd et eksempel på forhånd slik at de som var usikre hadde noe å se etter når de skulle fylle inn. Deretter skulle elevene fargelegge to og to ruter blå eller røde. Mellom disse rutene skulle de tegne en stige. Elevene kunne selv velge hvilke tall stigene skulle være mellom. Spilleren klatrer oppover stigen mellom to blå ruter og nedover mellom to røde. Til slutt klippes spillebrettet ut og limes over på papp slik at det holder seg lenger.

Dette var en aktivitet som virkelig engasjerte elevene og de fikk masse trening i tallrekkefølge, forskjellen på ener- og tierplass, telling og utvikling av romfølelsen.

Gleder meg til elevene blir ferdige med stigespillene slik at vi kan ta dem i bruk =)

#matematikk #stigespill #addisjon #subtraksjon #telling #ener-og tierplass

Tiervenner

Tiervennene er viktige å automatisere for elevene. Ved å arbeide med dem på mange ulike måter og ved å ta i bruk ulike sanser og intelligenser, er det større mulighet for at de fleste elevene automatiserer disse.

2.trinn øver masse på tiervenner om dagen og de har jobbet på mange ulike måter.

Under kommer noen av måtene vi har jobbet på:

Konkretisering:

 • Rockering: Brukte en rockering og ti klosser. Elevene kunnen fysisk legge noen av klossene inne i ringen og resten utenfor. Deretter snakket vi om hvor mange klosser som var inne i ringen og hvor mange som var utenfor. Så skrev vi det ned med tallsymboler på tavla.
 • Fingrene: Brukte fingrene for å visualisere tiervennene. Hjalp elevene til å få en forståelse av at 4 og 6 fingre er ti til sammen.
 • Billedkort
 • X-boks
 • Perlesnor
 • Tellebrikker

 

Spill:

 • Tiervennspill, last ned spillet her
 • Tiervennkabal: denne har vi spilt både på nett og med kort to og to.
 • Nettspill: Redd hvalen
 • Tiervennbingo: elevene fikk utdelt hvert sitt bingobrett som de skulle fylle inn sifrene fra 0-9 på. Så kastet jeg en nierterning og elevene skulle krysse ut tiervennen til tallet som terningen viste. Første som fikk fire på rad fikk BINGO.

tiervennbingo

Ulike leker:

 

Nettserier:

 

Sanger:

 • Tiervennsang (mel: Tyven, tyven)

1 og 9 er 10 det ser du

 2 og 8 likeså

 3 og 7 ja bare le du

 4 og 6 skal sammen stå

 5 og 5 er 10

 alle sammen vi

 regne kan til 10

 og vi skal flinke bli, vi skal flinke bli.

Ener- og tierplass

I dag hadde vi en kjempemorsom matematikktime. Både elevene og jeg koste oss med aktivitetene.

Målet for timen var at elevene skulle bli tryggere på ener- og tierplassen.

Vi startet timen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen og en kortstokk med tallene fra 1 til 9.

Deretter ble elevene satt i gruppe med en læringspartner. De fikk utdelt kort og fem gule lapper hver. Nå skulle de trekke to kort etter tur,  det første kortet skulle legges på enerplassen og det andre skulle legges på tierplassen. Da de hadde lagt kortene, skulle de lese tallet og deretter skrive det ned på en gul lapp. Elevene trakk kort og skrev ned tallene annenhver gang til de hadde skrevet et tall på hver lapp (eller til jeg avsluttet aktiviteten).Neste aktivitet var en sorteringsoppgave. Læringspartnerne skulle nå sammen sortere tallene sine i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene.


Til slutt skulle hver enkelt elev velge seg en lapp/ett tall og ta med seg frem i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle de 20 tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene rekke opp hånda. 3 stykker mente de hadde de minste og fikk komme frem. Elevene og jeg diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Her fikk vi fundert og diskutert masse om forskjell på ener- og tierplass og om hvordan vi kunne vite hvilket tall som var minst om det var like mange på tierplassen, men ulikt antall på enerplassen. Elevene fikk snakket masse matematikk =) Eleven med det minste tallet fikk henge opp sitt tall/lapp og så var det å finne ut hvem som hadde det nest minste tallet. Siden ingen av de andre som var fremme hadde det nest minste, måtte elevene fundere over hvilket tall som antageligvis stod på tierplassen til det nest minste. Flere hadde forslag til at det måtte være to tiere, og hadde gode begrunnelser for dette. Da fikk alle som hadde et tall med to tiere komme frem og så måtte vi sammen komme frem til hvem av de som var minst. Slik jobbet elevene til alle hadde fått hengt opp sitt tall. Det ble en lang rekke med flotte tall som alle elevene hadde et eieforhold til.


En vellykket og morsom læringsøkt hvor jeg tror elevene har lært masse.

#matematikk #enerplass #tierplass #posisjonssystemet #læringspartner

Tiervenner – uteskole

I dag har elevene jobbet med tiervenner på ulike måter ute. De har tatt i bruk ulike sanser og intelligenser i aktivitetene:

 • Tiervennmatrise

Elevene har hoppet tiervennene samtidig som de har artikulert dem høyt.

 • Tiervennstepp: Elevene steppet tiervennene samtidig som de artikulerte dem høyt. «5 pluss 5 er 10, 4 pluss 6 er 10».

 

Tiervennsatfett: Elevene ble delt inn i to lag. Lagene kastet hver sin nierterning, og den første i rekka skulle løpe til tiervennen til tallet terningen viste og tilbake. Deretter var det neste elev sin tur.

Elevene syntes det var gøy å ha mattetimen ute og å kunne bruke kropp og høy stemme i aktiviteter med tiervennene. Håper at enda flere har blitt trygge på tiervennene etter denne økta.

Vitensenteret – posisjonssystemet

Vi er så heldige å ha Vitensenteret i nabolaget og 2.trinn har vært der på besøk denne uka. Vi hadde booket oss inn på temaet posisjonssystemet og dette var veldig spennende.

Elevene har jobbet mye med ener- og tierplass på forhånd. De har brukt kulekalenderen daglig gjennom førstetrinn og hittil i andretrinn. I tillegg har de spilt et kortspill som forarbeid til selve besøket. Dette spillet gikk ut på å trekke ett og ett kort fra en bunke med kort i tallområdet 1-9 etter tur og legge det på tier- eller enerplass på utdelt ark. Da alle (i grupper på 3 eller 4) hadde lagt to kort, sammenlignet de og vinneren var den som hadde det høyeste tallet. Etter hvert fikk vi til gode samtaler på hvor det var lurt å legge høye tall/kort og hvor det var lurt å legge lave. Vi hadde også samtaler rundt hvilket tall som var det høyeste eller laveste de hadde mulighet til å legge. Alt i alt, en veldig morsom aktivitet.

posisjonssystemet-kort

På Vitensenteret hadde de et opplegg rundt posisjonssystemet, hvordan man kunne «veksle» fra enere til tiere og fra tiere til hundrere, og de hadde en lek hvor elevene skulle samle enere, tiere og hundrere for så å sortere og veksle etter behov for å ha oversikt over hvor mye de hadde. Dette engasjerte virkelig elevene og de fikk massevis av erfaring på veksling og på de ulike plassene i posisjonssystemet. Noen av elevene fikk så mange hundrere at de kunne veksle inn i tusenkuber også.

Dette var både morsomt og veldig lærerikt så dette kan jeg virkelig anbefale!

#matematikk #posisjonssystemet #vitensenteret

Sanger om høsten

Under kommer noen sanger med temaet høst:

host

Når bladene de faller ned, da er det høsten kan du se.

Blader faller ned, blader faller ned, ja blader faller faller ned.

Og ut i skogen alle går, og plukker siste blomst i år.

Siste blomst i år, siste blomst i år, ja siste siste blomst i år.

Og lite ekorn hopper fram – nå har den skiftet pels igjen.

Skifte pels igjen, skiftet pels…. osv

Og nesten alle fugler drar, men noen få igjen vi har.

Få igjen vi har………….osv

#høst #sangerhøst #musikk