Vinter – undervisningstips

vinterHer kommer ulike aktiviteter med tema vinter som kan brukes i undervisningen:

Sanger:

Bøker:

Korte filmer

Dyr:

Forsøk:

Kunst og Håndverk:

#vinter #undervisningstips

Baklengs planlegging

På fredag var jeg på samling med utviklingsgruppene i Gjøvik kommune. Der ble jeg introdusert for begrepet BAKLENGS PLANLEGGING og fikk høre om hvordan man kan planlegge undervisning i tråd med dette prinsippet.

Baklengs planlegging følger følgende prinsipper:

 1. Lærer beskriver forventet læringsutbytte (kunnskaper, ferdigheter og forståelse).
 2. Lærer (her kan også elevene involveres) bestemmer hvordan elevene skal dokumentere kompetansen og hvordan de skal vurderes.
 3. Lærer planlegger undervisningstimene.

Baklengs planlegging skiller seg ikke stort fra vanlig planlegging av undervisning. Det jeg synes det fokuserte mer på, er større grad av elevinvolvering i hvordan læringsutbyttet kan vurderes. Denne måten presiserer også viktigheten av å velge vurderingsform som passer til  læringsmål, og at læringsstøttende aktiviteter må velges ut fra dette.

Læreren tar altså først utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og stiller seg deretter spørsmål som:

 • Hvilke aktiviteter kan jeg ha med elevene for å nå dette målet?
 • Hvordan kan jeg jobbe praktisk med eleven for å nå målet?
 • Hvilke prosjekter kan interessere elevene i dette emnet?
 • Kan elevene jobbe i grupper?
 • Kan deler av undervisningen flyttes utendørs?
 • Hvordan kan elevene arbeide med de grunnleggende i dette emnet?
 • Hvordan kan elevene vise at de har tilegnet seg kunnskap?
 • Hvilke kriterier kan jeg bruke for å vurdere elevenes arbeid?

Ikke før dette er gjort, starter planleggingen av selve undervisningstimene. Som nevnt over, er ikke baklengs planlegging noe nytt eller en annen måte å planlegge undervisningen på. Det er mer en term som kan hjelpe lærere til å bli flinkere til å planlegge varierte aktiviteter og ikke binde seg til lærerboka, men fokusere på målene og hvordan flest elever kan nå disse på en best mulig måte.

bokstavinnlæring

#baklengs planlegging #didaktikk

 

Problemløsning med sykler

Dette problemet ble testet ut på 2.trinn i dag.

Dere jobber på en fabrikk som lager sykler. Noen sykler har to hjul, mens andre har tre. Dere har fått en bestilling fra Toys’R Us, men har mistet bestillingen. Dere vet at dere har 12 hjul, men ikke hvor mange tohjuls- og trehjulssykler det skal være. Hvor mange sykler med to hjul og hvor mange med tre hjul kan dere lage?

Elevene ble delt inn parvis og kunne velge hjelpemidler de ville bruke, f.eks bruke tellebrikker/klosser, tegne løsningene eller lage regnestykker.

Da gruppa hadde funnet en løsning, veiledet jeg dem videre: Finnes det flere løsninger? Er det andre måter å løse problemet på?

Ved at elevene kunne velge konkretiseringsnivå, gjorde det oppgaven lett å differensiere og alle elevene fikk jobbet ut fra sitt nivå.

Til slutt oppsummerte vi felles ved å høre de ulike løsningene gruppene hadde funnet og om hvordan de hadde gått frem for å løse problemet. Så funderte vi sammen på om dette var alle løsningene og hvordan vi kunne være sikre på at de var det.

Når elevene arbeider med slike problem får de både brukt det de kan fra før for å løse oppgaven, de får snakket masse matematikk og de er med og vurderer løsningene. I tillegg er aktiviteten rask å komme i gang med og alle får jobbe ut fra sitt konkretiseringsnivå og sin proximale sone.

#matematikk #matte #problemløsning