Kurs – Matematisk kommunikasjon i klasserommet

På onsdag skal jeg på kurs og gleder meg masse =)

Temaet er Matematisk kommunikasjon i klasserommet og handler blant annet om hvordan diskusjon rundt egne og medelevers løsningsstrategier kan bidra til å øke forståelse og dybdelæring i matematikk.

Synes det er kjempespennende å jobbe med hvordan elevene tenker, hvilke strategier de bruker og å få være med på å utvikle deres matematiske kommunikasjon, så kurset er midt i blinken for meg. Gleder meg til å lære masse, få gode tips og ny inspirasjon.

tall

Det er BroAschehoug som holder kurset.

Tekstoppgaver i matte

Neste uke skal vi starte med tekstoppgaver på 2.trinn. Dette er et tema jeg vet mange synes er vanskelig, ikke bare fordi alle ikke er kompetente lesere enda, men også fordi det krever gode strategier for å tolke en tekstoppgave. Jeg vil derfor gi elevene en strategi de kan bruke når de løser tekstoppgaver.

Strategi:

 1. Hva spørres det etter?
 2. Hva vet jeg?
 3. Lage en tegning.
 4. Stille opp regnestykket/ene.
 5. Finne svaret.
 6. Vurdere svaret.

Jeg vil først starte med å modelere slik at elevene blir kjent med måten å jobbe på, deretter får de selv teste ut i grupper og individuelt. Det er fint å sette elevene sammen i grupper, da får de brukt det matematiske språket samtidig som de veileder og lærer av hverandre.

tellesang

Kom gjerne med gode innspill =)

#matematikk #matte #tekstoppgaver

Ener- og tierplass

I dag var målet på  2.trinn å bli tryggere på ener- og tierplass.

Vi startet mattetimen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen.

Deretter fikk elevene utdelt tre gule lapper og en terning hver. Nå skulle de kaste terningen og det første tallet skulle skrives på enerplassen og tallet fra kast nummer to skulle skrives på tierplassen. Elevene skulle kaste terningen seks ganger slik at de fikk skrevet tre tosifrede tall, ett på hver lapp. Så skulle elevene sortere sine tall i stigende rekkefølge. Deretter ble de satt sammen i grupper på to og to eller tre og tre. Nå skulle de sammen sortere tallene til hele gruppa i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene og hvor de skulle plasseres.


Til slutt fikk alle elevene velge seg to tall de kunne ta med seg i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene komme frem. Elevene diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Så hang eleven med det minste tallet opp sitt på tavla, så den med det nestminste osv. Deretter skulle alle som hadde et to-tall på tierplass komme frem og stille seg i stigende rekkefølge. Her ble det interresant å følge med på hvordan elevene organiserte seg, hvordan de samarbeidet og kom frem til riktig rekkefølge. Elevene fikk snakket masse matematikk og brukt det matematiske språket. Så tok vi for oss tallene med tre på tierplassen og slik fortsatte vi til alle tallene var hengt opp i riktig rekkefølge på tavla.

På denne måten fikk elevene et eierforhold til sine tall og det motiverte til aktivt å bidra i denne timens sortering av tall samtidig som de fikk reflektert over forskjellen på ener- og tierplass.


#matematikk #matte #tallsystemet #titallssystemet

Påske – undervisningstips

Her kommer noen tips til undervisningen før påsken:

Undervisningsopplegg:

Kunst og håndverk:

Fargelegge:

Sanger:

Billedbøker:

Oppdaterer siden jevnlig frem mot påske.

#påske #påsken #krle #kyllinger

Problemløsning med mynter

Her kommer denne ukas problemløsningsøkt på 2.trinn:

 • Jeg har 15 kroner i lomma. Hvilke mynter kan det være?

Elevene ble delt inn parvis og kunne velge hjelpemidler de ville bruke, f.eks  lekepenger, tegne løsningene eller lage regnestykker.

Da gruppa hadde funnet en eller flere løsninger, utfordret jeg dem videre: Finnes det flere løsninger? Er dere sikre på at dere har funnet alle løsningene?

Ved å jobbe i par, fikk både elevene snakket masse matematikk mens de brukte ulike matematiske begreper og de måtte vurdere resultatene sine. Samarbeid kan også gjøre at usikre elever lettere kommer i gang med oppgaven og de kan støtte seg på partneren sin. Flinkere elever får trening i å sette ord på hvordan de tenker ved at de forklarer og viser  til sine partnere.

Til slutt oppsummerte vi felles ved å høre de ulike løsningene gruppene hadde funnet. Deretter vurderte vi sammen om dette var alle løsningene og hvordan vi kunne være sikre på det.

Dette var en veldig morsom time med ivrige elever og det var gøy å se hvor nysgjerrige de var på å finne ut om det var flere løsninger

#matte #matematikk #problemløsning

 

Mattenøtter

Alltid morsomt med litt mattenøtter for å varme opp mattehjernen. Under kommer noen eksempler:

 1. Hvilket tall blir større om man snur det opp ned?
 2. Andersen har 3 døtre. Hver av døtrene har 1 bror. Hvor mange barn har Andersen?
 3. I skoleveien er det 100 hus. Hvert hus har eget gatenummer fra 1 til 100. Odin har fått i oppgave å male gatenummeret på alle husene. Hvor mange ganger må han male tallet 3?
 4. Thomas er på butikken og handler frukt. Et eple koster 2 kroner, en banan 3 kroner og en kiwi koster 5 kroner. Han skal handle for 8 kroner. På hvor mange forskjellige måter kan han handle frukt?
 5. Du har seks ett-tall: 1  1  1  1  1  1 =__. Sett inn + tegn slik at svaret blir 24 når du summerer regnestykket.

Fasiten finner du her =)

Det ligger mange mattenøtter ute på nettet også. Her kommer tips til sider jeg synes er bra:

tellesang#matte #matematikk #mattenøtter #grubliser