Foredrag for neste års førstetrinnsforeldre

Nå er det igjen tid for besøksdager for høstens førstetrinnselever og informasjon til foreldrene/foresatte. Jeg fikk i oppdrag å holde et foredrag for foreldre/foresatte. Da skulle jeg si noe om matematikk og hvordan de kan være med å bidra slik at elevene opplever glede og mestring i faget.

Under kommer gangen i foredraget:

 1. Presentasjon av meg selv.
 2. Oppvarming av mattehjernen med en liten filmsnutt .
 3. Snakke litt om hvorfor matematikk er viktig og hvorfor/hvordan foreldrene/foresatte er viktige.
 4. Litt om hva foreldrene/foresatte kan gjøre på hjemmebane i forhold til telling og begreper.
 5. Eksempler på hvordan de kan bruke ulike hverdagssituasjoner; bl.a butikken, matlaging, reise og fritidsaktiviteter for å vise at matematikk og regning er en naturlig del av livet vårt. Snakke om hvordan dette er med og gir elevene masse praktisk erfaring i faget.
 6. Spill og viktigheten av dette.
 7. Snakke om hvordan vi jobber med matematikk og regning på skolen i 1.trinn.
 8. Oppsummering.

Forhåpentligvis satt de fleste foreldre/foresatte igjen med ett eller flere tips som de følte de kunne ta i bruk på hjemmebane med sine egne barn.

2017-04-25 (1)

 

Våren – undervisningstips

Undervisningsopplegg:

 • Aktiviteter\undervisningsoppleggUteskoleveven har masse tips til hva dere kan gjøre med elevene om våren. Klikk deg inn på forskerspiren og velg trinn, så finner du ulike tips; alt fra studier av meitemark til forsøk med fotosyntesen.
 • Vår: naturfag.no har en side proppfull av ideer til forsøk, undervisningsopplegg og fakta om våren.
 • Vår:Salaby er det ulike aktiviteter med temaet vår (krever innlogging).
 • De fire årstider – Vår: (fra serien Ut i naturen på NRK). 

Vårtegn:

Sanger:

 

Bøker:

Uteleker:

 • Uteleker: uteskoleveven har også ulike tips til leker som kan lekes på våren.

vårtegn

 

 

Problemløsning – grisete regning

Denne problemløsningsoppgaven har jeg funnet i Multi sitt Grublishefte.

Alle grisene, både mammagrisene og grisungene har vært sitt navn, hvert sitt tall. Grisemammaene har navn mellom 14 og 54, og grisungene har navn mellom 0 og 10. Elevene skal finne ut hvilke grisunger som kan tilhøre hvilken mamma og kriteriet er at summen av navnene på alle grisungene i kullet skal bli tallet som står på grisemammaen. På oppgavearket elevene fikk utdelt, var det tegninger av grisemammaene og grisungene.

Dette var en oppgave elevene likte godt og de kom raskt i gang. For at de ikke skulle velge for vanskelig i starten, måtte alle starte med grisemamma 14 og finne ut hvilke grisunger som kunne tilhøre henne. Først måtte de tegne grisemammaen med tallet på. Elevene måtte deretter finne minst fem ulike kull med grisunger hun kunne ha (gjerne flere), og de måtte skrive ned kullene som addisjonsstykker i kladdeboka si.

Etter hvert kunne de velge en annen grisemamma og følge samme kriterier. Denne aktiviteten var lett å differensiere og samtlige elever fikk mulighet til å jobbe i sin proximale sone. Noen mente at ingen av grisungene kunne ha samme navn, mens andre mente at flere grisunger kunne hete det samme. Dette skapte et hav av ulike løsningsmuligheter, veldig morsomt.

Vi avsluttet i samling med at alle elevene fikk komme frem å vise hva de hadde gjort og lese opp et av regnestykkene sine. Mange stolte elever =)

Denne aktiviteten har elevene jobbet med over to ulike matematikktimer.