Regnestrategier for addisjon

Elevene jobber mye med ulike regnestrategier og jeg jobber slik at de skal bli bevisste på hvilke strategier de bruker, både for videre utvikling av egne regneferdigheter og slik at jeg kan veilede dem videre.

Forrige uke jobbet elevene med strategien FYLL OPP TIEREN. Etter å ha gjennomgått dette grundig på tavla, fikk elevene utdelt konkreter slik at de selv kunne få erfaringer med å fylle opp tieren og danne seg bilder av hvordan dette så ut i hodet.


Elevene brukte tierbrett og fikk utdelt brikker og ulike addisjonsstykker. De fikk i oppgave å vise regnestykkene på tierbrettene ved hjelp av brikker i to ulike farger.  Noen brukte litt tid på å forstå at det var ti når tierbrettet var fullt, men dette fikk jeg forklart grundigere til de som trengte det da jeg gikk rundt og veiledet.

Videre jobbing blir å overføre dette til hoderegning og jobbing med tom tallinje.

Begrepstrening

I mars var jeg på kurset Matematisk kommunikasjon i klasserommet i regi av BroAschehoug. Kursholder var Svend Kristian Eidsten. Der fikk jeg med meg et godt tips til en aktivitet jeg kan bruke når elevene skal trene på begreper. Eidsten kalte det for Stand up, Hand up, Pair up. Aktiviteten gikk ut på at alle deltakerne fikk hver sin lapp hvor det stod et begrep. Alle skulle nå gå til en av de andre deltakerne, klappe i hånden hans\hennes, for deretter  å forklare begrepet som stod på sin lapp til den andre. Etter at begge hadde forklart, byttet de lapper og gikk videre og klappet i hånda til nestemann de møtte, forklarte begrepet på lappen til hverandre og byttet lapper. Etter hvert hadde alle forklart de ulike begrepene minst en gang til en annen deltaker.

Jeg likte dette tipset spesielt godet, både fordi det ga mye repetisjon, man fikk begrepene forklart på ulike måter og man var i aktivitet mens man gjorde det.

Dette tipset kan brukes i alle fag ved innlæring av begreper eller ved automatisering av ulike ferdigheter. Jeg har brukt det til min andreklasse når vi har jobbet med å automatisere tiervennene. Jeg kalte aktiviteten Give me five, fortell og bytt (dette for at det skulle bli enklere for elevene å forstå hva de skulle gjøre).

Alle elevene fikk utdelt en lapp med et tall mellom 0-10. Deretter gikk de rundt i skolegården, fant en ledig medelev, tok Give me five, sa regnestykket (addisjonsstykket som ble ti med tallet som stod på sin lapp. Om eleven hadde en lapp det stod 8 på, skulle han si 8+2=10), byttet lapp med hverandre og gikk videre for å finne ny medelev de tok Give med five med osv. Denne aktiviteten gjorde at elevene fikk øvd og repetert mye på tiervennene. De gå uttrykk for at de syntes det var gøy og var veldig ivrige.

give me five, fortell og bytt

The farm

Her finner du tips til sanger du kan bruke når dere jobber med temaet THE FARM i engelsken:

 

 

 

Litt om meg selv

Brittsa

Jeg heter Britt Stikbakke Andersen er 40 år og jobber som lærer ved Gjøvik barneskole. Jeg har drømt om å bli lærer helt siden jeg startet på førskolen da jeg var seks år. For tiden underviser jeg på 2.trinn. Gjøvik skole er en skole med ca 350 elever og jeg har undervist på alle trinn i løpet av tiden jeg har jobbet her (startet her høsten 2007). Jeg trives godt med barn og liker å jobbe med dem. Liker meg best når jeg underviser i matematikk eller naturfag. Jeg har jobbet som lærer siden høsten 2000 og har både vært innom barne- og ungdomsskole.

Jeg har første del av utdannelsen min fra Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar. Her studerte jeg i tre år, før jeg dro til St.Andrews i Scotland hvor jeg studerte Matematics ved University of St.Andrews i ett år. Dette ble fjerdeåret i min adjunktutdanning. Deretter jobbet jeg (hadde fødselspermisjoner inniblant, er heldig og har tre barn) før jeg tok videreutdanning i Regning som grunnleggende ferdighet i 2014/15 ved Høgskolen i Hedmark. Dette året var jeg så heldig at jeg kom med på videreutdanningsprogrammet hvor jeg fikk 40% tid avsatt til studier. Høsten 2015 studerte jeg Uteskolematematikk og digitale ferdigheter ved Høgskolen i Hedmark. Dette tok jeg i tillegg til vanlig jobb.

Jeg liker godt tanken om å dele gode tips og ideer med andre, og det er bakgrunnen for at jeg startet denne bloggen i 2015. Jeg har også en Facebook-side som heter Undervisningstips, her er det også massevis av gode ideer å hente. Denne bloggen inneholder alt fra små glimt fra lærerhverdagen til undervisningsopplegg og tips og ideer til undervisning.

Håper du finner masse undervisningstips du får lyst til å bruke i din undervisning på denne bloggen.

Kom gjerne med innspill eller tilbakemeldinger.

Britt

Bondegård – korte filmsnutter

bondegårdenHer kommer linker til ulike filmsnutter som kan være fine å supplere med når elevene jobber med temaet BONDEGÅRDEN: