Beversafari

Forrige uke var vi på beversafari og det var veldig spennende for liten og stor. I passe gangavstand  fra skolen (noen av elevene syntes riktignok det var langt å gå)  har nemlig en beverfamilie sin bo- og arbeidsplass.

Elevene fikk både se trær som beverne hadde felt, flere demninger de hadde bygd og hytta deres. Alt dette var superspennende og det var fascinerende å se all jobben beverne hadde utført og demningene de hadde bygd.

 

Dessverre så vi ingen bevere denne gangen, men spennende var det =)

I dag var vi så heldige at vi har hatt en gjesteforeleser på besøk. Han heter Gordon Fjeld og er bestefaren til en av elevene på trinnet. Han jobber blant annet med å filme dyr i naturen og lager ulike naturfilmer. Gordon kan masse om bevere, og i tillegg har han fulgt opp beverne, som vi besøkte, på nært hold og blant annet filmet dem. Elevene fikk lære om bevere, de fikk se noen av hans selvlagde filmer og han svarte på massevis av spørsmål fra dem. Både store og små har lært kjempemasse, så tusen takk, Gordon Fjeld.

bever

Årsplan

Sitter og leker meg litt med neste års årsplan i matematikk. Har lyst til å lage en mer levende plan enn de jeg har brukt tidligere. Det vil si en plan hvor jeg aktivt går inn og fyller på og oppdater gjennom hele året. På denne måten håper jeg å få til en årsplan med en solid ressursbank som jeg har nytte av daglig i planleggingen. Har prøvd ut litt ulike varianter og har endt om med en mal som vist under.

fagårsplan i matematikk

For å se starten på årsplanen i matematikk, klikk her.

Sommerfest på jobben – selskapslek

På fredag var det sommerfest for oss ansatte ved skolen og det ble mye latter og moro. Hvert trinn skulle blant annet bidra med en form for underholdning. På mitt trinn bidro vi med en selskapslek, en bokstavlek.

Leken bestod av to lag med fem stykker på hvert lag. Alle deltakerne fikk utdelt et ark hver hvor det sto en bokstav på forsiden og en på baksiden. Lagene skulle stave ulike fem-bokstavsord, som jeg plukket ut fra en fortelling jeg leste, raskest mulig ved å stille seg i riktig rekkefølge og/eller snu arket sitt.  Konkurranseinstinktet slo inn og det ble noe forviklinger, mye latter og stort engasjement før ordene endelig ble stavet riktig.

Bokstavene jeg brukte var: L+E, E+K, N+O, G+E og E+L.

Historien jeg leste finner du her, og ordene som lagene måtte stave er skrevet med store bokstaver.

Dette er en lek hvor du kan lage historier og velge ord og bokstaver ut fra hvilken setting du er i, og den passer like godt på barnebursdag og i familiebursdag som til fest med kollegaer. Lykke til om du får lyst til å teste ut =)

 

 

Areal

Vi har jobbet med areal på 2.trinn og elevene har jobbet på ulike måter.

Starten på temaet ble ikke helt som tenkt, men alt går ikke alltid som planlagt. Vi snakket om hva et areal er og hva et kvadrat er. Deretter klippet elevene ut hvert sitt kvadrat. Denne skulle de bruke til å måle arealet av pulten sin. Så langt, så vel =) Så satte alle seg i samling og vi skrev opp de ulike arealene elevene hadde kommet frem til. Deretter snakket vi rundt dette: Hvorfor er det målt ulikt areal av pultene som alle har lik størrelse? Hva om du hadde vært snekker og fått beskjed om å lage en pult som var 8 kvadrater stor, hvordan kunne du med sikkerhet vite hvor stor den pulten skulle være? Her var det noen få som trakk konklusjoner med at siden kvadratene var ulike, ble arealet de målte ulikt og de mente at vi måtte ha like kvadrater for at vi skulle kunne ha nytte av disse målingene. Men for de fleste ble dette såpass abstrakt at de ikke klarte å relatere aktiviteten de hadde gjennomført til nødvendigheten av like målestørrelser. Prøvde å forklare bedre ved å bruke 1 cm² og vise visuelt for å gi dem forståelse av hva areal er, og håper flere forstod da. Det var bare å brette om ermene og finne nye måter å forklare areal på.

Videre i temaet fikk elevene blant annet  utdelt et ruteark med kvadratiske ruter på 1 cm². Da skulle de lage figurer med areal 12 cm². Det var tydelig at de hadde forstått at hver rute var 1 cm² og at figuren måtte bestå av 12 ruter for at arealet skulle bli 12 cm². Det ble mange ulike figurer, alle med samme areal, og elevene viste stolt frem sine ferdige produkter på slutten av timen.

Innimellom disse aktivitetene har elevene jobbet digitalt med oppgaver på Salaby og i arbeidsboka si i matematikk. Tror de fleste sitter igjen med en forståelse av hva et areal er etter denne uka.

 

 

Sommer

Under finner du ulike tips og ideer som kan brukes i undervisningen med tema sommer:

Aktiviteter og undervisningsopplegg:

Sommeravslutning:

  • Minnebok : samle minner gjennom skoleåret/-årene og gi til hver enkelt elev på sommeravslutningen.
  • Ordsky:

 

Days, months and seasons

Her kommer tips til sanger du kan bruke når dere jobber med temaene DAYS, MONTHS AND SEASONS:

DAYS:

MONTHS:

SEASONS:

seasons