Dagens tall

Når vi jobber med dagens tall på 1.trinn har vi ofte en økt hvor elevene skal lage regnstykker hvor svaret blir dagens tall. Dette gjør vi  sammen i samling eller ved at elevene jobber individuelt og skriver regnestykker i egen bok. I samling sier elevene regnestykker etter tur mens jeg skriver dem opp på tavla/smartboarden. Når elevene jobber individuelt, skriver […]

Dagens tall

Vi jobber med dagens tall på ulike måter. Vi snakker om antall enere og tiere, om nabotall og tvillingtall, om halvparten og det dobbelte, bruker kulekalenderen og lager regnestykker hvor svaret blir dagens tall. For å visualisere antall tiere og enere bruker vi kulekalenderen og et tallhus på smartboarden. I tallhuset visualiseres tallet ved hjelp […]

Dagens tall

  Starter  dagen med dagens tall, det vil si dagens dato. Elevene blir da kjent med tallet på ulike måter; vi finner halvparten og det dobbelte, tegner tellestreker og snøballer og finner nabotallene. Dette skrives inn på en plakat som henger foran i trinnarealet. Deretter snakker vi om ener- og tierplass og visualiserer tallet med […]

Matematikktips – samleside

Her kommer en samleside med massevis av ulike tips og ideer du kan bruke i matematikkundervisningen. Alt er delt inn etter emner: Begynneropplæring med tall: Tellesanger Perlesnor Tallinje Tallvenner 5-tallet X-boks Kulekalender Tiervenner Tiervennmatrise, tiervennstep og tiervennstafett (uteskole) Tiervenner (lage regnestykker) Tiervennspill Give me five, fortell, bytt Dobling og halvering Nisseungen gjør rampestreker Større enn/mindre enn […]

Mest leste blogginnlegg

Avslutter skoleåret med et tilbakeblikk på de mest leste blogginnleggene dette skoleåret. Her kommer en liste over de ti mest leste: Stasjoner i matematikk: Beskrivelse av en stasjonsøkt på 1.trinn hvor elevene jobbet med addisjon. Spisebrikke – engelsk: Et tips til hvordan man kan la elevene lage hver sin spisebrikke som de kan bruke til […]

Januar

Avslutter januar med en kort oppsummering av denne måneden på bloggen: Jeg er delt 29 blogginnlegg i januar. Bloggen har hatt 29000 visninger denne måneden. De fleste leserne kommer fra Norge, men også mange fra Sverige og Danmark. De fem mest leste innleggene i januar er: Bokstavlek Stasjoner i matematikk Tips ved opprop Dagens tall Matematikk – […]