Jet fra Bortom – animasjonsserie om blant annet verdensrommet

Dette er en britisk animasjonsserie om Jet og vennene hans. Flere av episodene handler om verdensrommet og er fine og bruke i arbeidet med tema. Hver episode varer ca 12 minutter og passer best på småtrinnet. Under har jeg lagd en liste over episoder som handler om verdensrommet:

  1.  Rundtur i solsystemet. Jet og moren tar med vennene hans  på tur til verdensrommet for å lære om de åtte planetene i solsystemet vårt.
  2. Planetenes rotasjon og baner.  Barna reiser ut i rommet for å se hvordan og hvilken vei planetene roterer og går i bane.
  3. Hvorfor er det bare liv på jorden? Barna  reiser  ut i rommet for å undersøke temperaturer og avstand fra solen.
  4. Månen. Barna drar til månen og lærer hvorfor månen har kratere.
  5. Månen. Hvorfor forandrer månen form? Barna drar til verdensrommet for å se hvordan det har seg at månen har forskjellige former, sett fra jorden.

Jet fra Bortom - {channelnamelong} (Nett-tvplay)

#naturfag #planetene #verdensrommet #jetfrabortom