Gjett hva?

Denne aktiviteten har jeg sett flere amerikanske lærere legge ut på TikTok. Den så morsom ut, samtidig som du kan bruke den som repetisjon, så den måtte jeg bare prøve.

Aktiviteten går ut på at lærer gir et oppdrag, og elevene skal finne ord som passer til dette. Lærer har i forkant bestemt kriterier for hvilke ord som blir godkjent, men holder dette hemmelig. Elevene foreslår ord og lærer skriver ned de ordene som blir godkjent på tavla. Etter hvert vil elevene oppdage hvilke kriterier læreren har for ordene og deretter komme med «godkjente ord».

Jeg startet med å si at jeg skulle på piknik og lurte på hva jeg skulle pakke med meg. På forhånd hadde jeg bestemt at bare matvarer som begynte med b var godkjente. Etter hvert som elevene gjettet stadig flere ord som ble godkjente og som ble skrevet opp på tavla, skjønte de kriteriet og kom med godkjente ord.

Elevene likte denne aktiviteten så godt, at vi måtte ha en runde til. Denne gangen hadde jeg bestemt meg for at alle godkjente ord måtte ha dobbel konsonant. Oppdraget denne gangen var at jeg skulle på skidag og lurte på hva jeg skulle pakke/ha på meg denne dagen. Her brukte elevene litt lenger tid før de fant kriteriet, men de klarte det!

Denne aktiviteten kan brukes på ulike måter. Jeg har i tillegg prøvd i forhold til at kriteriet har vært sammensatte ord, svarene i en gangetabell eller husdyr, her setter bare fantasien grenser, så test ut!

TIPS TIL STARTERE

Jeg bruker ofte startere i undervisningen, både for å aktivere førkunnskap, men bruker også åpne oppgaver slik at alle elever kan bidra inn og føle seg inkluderte.

Under kommer noen eksempler:

 1. Hvem skal ut og hvorfor? Gjerne knyttet opp mot temaet dere jobber med.
  • Vise fire ulike bilder. Elevene skal si hvilket av bildene de ikke synes hører sammen med de andre tre og begrunne hvorfor. Her bruker det å komme mange ulike løsninger og begrunnelser.
 2. Dilemma: Hvem vil du helst være og hvorfor?
  • Elevene skal velge hva/hvem de vil være ut fra bilder/ting jeg sier og begrunne hvorfor de valgte nettopp det/den.
  • I dag skulle de for eksempel velge om de ville være gangetegnet eller deletegnet og begrunne hvorfor.
  • Andre temaer kan være å velge mellom to ulike dyr, velge mellom ulike energier, …dette kan knyttes opp mot alle mulige tema i undervisningen.
 3. Snakke med læringspartner om tema, deretter snakke i plenum om hva som kom frem hos de ulike parene. Det er ofte lettere å svare muntlig i plenum når man svarer på vegne av seg og læringspartneren.
 4. Skrive flest mulig sammen med læringspartner på 2 min: Kan være flest mulig ord med dobbel konsonant, flest mulig regnestykker som blir 24, flest fakta om vikingtiden, osv

Flere startere: Hvem vil du helst være og hvorfor?

Under kommer en oppgave som også er fin og bruke som starter: Hvem vil du helst være og hvorfor? Denne typen oppgaver har lav inngangsterskel slik at alle blir invitert inn og kan bidra. Jeg bruker først å la elevene fortelle til sin læringspartner, før vi tar det i felleskap. Elevene får god læring i å argumentere og får øvd på sine muntlige ferdigheter.

Ofte har jeg brukt to ulike bilder av dyr som elevene skal velge mellom, men jeg har også prøvd med to ulike tall og da kommer det mange spennende argumenter. Under kommer to eksempler:

Startere

Jeg starter ofte timene med en Starter og variere litt på ulike. Dette gjør jeg for å invitere alle inn og jeg prøver å lage/finne oppgaver som engasjerer alle.

En starter jeg ofte har brukt er «Hvem skal ut?» Da skal elevene si hvem av fire bilder de ikke synes hører sammen med de andre tre og de må begrunne valget sitt. Ofte bruker jeg bilder, og jeg bruker det mer og mer inn mot temaet vi jobber med i fag.

I matematikken jobber vi med tall og posisjonssystemet om dagen og under kommer den jeg brukte i dag. Elevene undret seg og argumenterte for sitt forslag. I dag kom det opp alt fra antall siffer, partall/oddetall, like siffer på tierplass til kun at ett hadde partall på hundrerplass (pluss mye mer i mellom). Dette er en oppgave som engasjerer alle og hvor alle kan være aktive.