Pokemon-prosjekt

Denne uka har elevene også hatt et litt større prosjekt. Vi har vært opptatt av elevmedvirkning og lagt opp til at de skal ha stor grad av medvirkning i hele prosessen. Elevene kunne velge mellom følgende prosjekt:

1. Film: da skrev de først manus ut fra kriterier og deretter lagde de en Pokemonfilm.

2. Sying: elevene designet sin egen Pokemon før de sydde den.

3. Perling: elevene designet sin egen Pokemon i et rutenett og deretter perlet de den.

Elevene har designet, skrevet manus og jobbet kjempegodt med dette prosjektet. Det er moro å se hvor stolte de er over resultatene og hvor ivrige de er etter å vise frem til sine medelever. Det har vært moro å jobbe med dette og i morgen blir det visning for hele trinnet.

Under kommer bilder fra noe av det eleven har produsert😊

Pokèmon-uke

Denne uka har vi Pokémon-uke på 4.trinn og både store og små har gledet seg lenge. Elevene har selv vært med på å bestemme ulike aktiviteter de skal ha i løpet av uka, og i tillegg har vi voksne litt ekstra på lur.

Den ene grupperommet har vi gjort om til Pokémon-rom og her er det masse inspirasjon og motivasjon til temaet. I tillegg skal dette rommet brukes i enkelte timer når elevene selv kan gå inn å velge hva de vil jobbe med. Her finner de blant annet ulike spill, forskjellige bøker, flere oppgaveark, fargeleggingsark mm.

I dag har elevene lært om Pokémon og vi startet med at alle lagde sitt eget Pokémonkort. Da måtte de ha med hvilken type Pokémon og styrker og svakheter ved sin Pokémon. Navnet ble bestemt ut fra initialene i navnet til elevene og en «navnekalkulator» etter ide fra @janganderius

Animasjon

Vi har jobbet litt med animasjoner og i den forbindelse kom jeg over ei kjempefin nettside som jeg har lyst til å dele med dere, ANIMATED DRAWINGS. Den gjør at elevene selv kan laste opp sine tegninger og lage små animasjonsfilmer med dem.

Vi hadde en kort kurs, før elevene satte i gang, og det ble kjempevellykket. De tegnet personer og ulike figurer (de bør ha armer og bein for at dette programmet skal fungere optimalt), tok bilde av tegningen med ipad og lastet opp bildet. Så justerte de figurene i forhold til animasjonsprogrammet. Deretter kunne de velge mellom ulike bevegelser figurene skulle lage, og så var det bare å «snurre film». Det var utrolig gøy og elevene synes det var moro å se egne tegninger i bevegelse.

Under ser dere fra bilde til animasjon, kult, ikke sant?

Tegning

Gjett hva?

Denne aktiviteten har jeg sett flere amerikanske lærere legge ut på TikTok. Den så morsom ut, samtidig som du kan bruke den som repetisjon, så den måtte jeg bare prøve.

Aktiviteten går ut på at lærer gir et oppdrag, og elevene skal finne ord som passer til dette. Lærer har i forkant bestemt kriterier for hvilke ord som blir godkjent, men holder dette hemmelig. Elevene foreslår ord og lærer skriver ned de ordene som blir godkjent på tavla. Etter hvert vil elevene oppdage hvilke kriterier læreren har for ordene og deretter komme med «godkjente ord».

Jeg startet med å si at jeg skulle på piknik og lurte på hva jeg skulle pakke med meg. På forhånd hadde jeg bestemt at bare matvarer som begynte med b var godkjente. Etter hvert som elevene gjettet stadig flere ord som ble godkjente og som ble skrevet opp på tavla, skjønte de kriteriet og kom med godkjente ord.

Elevene likte denne aktiviteten så godt, at vi måtte ha en runde til. Denne gangen hadde jeg bestemt meg for at alle godkjente ord måtte ha dobbel konsonant. Oppdraget denne gangen var at jeg skulle på skidag og lurte på hva jeg skulle pakke/ha på meg denne dagen. Her brukte elevene litt lenger tid før de fant kriteriet, men de klarte det!

Denne aktiviteten kan brukes på ulike måter. Jeg har i tillegg prøvd i forhold til at kriteriet har vært sammensatte ord, svarene i en gangetabell eller husdyr, her setter bare fantasien grenser, så test ut!

Snøballkast

Testet ut en ny aktivitet i dag og har kalt den snøballkast.

Alle elevene fikk utdelt hver sin sirkelformede lapp, snøball. På denne skulle de skrive et delestykke, men ikke svaret.

Deretter skulle de klemme sammen snøballen og kaste den på gulvet bak i klasserommet.

Så skulle alle elevene hente hver sin snøball, skrive regnestykket med svaret i ruteboka si, for så å kaste den på gulvet og plukke opp en ny snøball» og slik fortsatte det.

De fikk masse trening på divisjon, samtidig som de fikk vært i bevegelse. Dette kommer jeg til å gjøre flere ganger.

TIPS TIL STARTERE

Jeg bruker ofte startere i undervisningen, både for å aktivere førkunnskap, men bruker også åpne oppgaver slik at alle elever kan bidra inn og føle seg inkluderte.

Under kommer noen eksempler:

 1. Hvem skal ut og hvorfor? Gjerne knyttet opp mot temaet dere jobber med.
  • Vise fire ulike bilder. Elevene skal si hvilket av bildene de ikke synes hører sammen med de andre tre og begrunne hvorfor. Her bruker det å komme mange ulike løsninger og begrunnelser.
 2. Dilemma: Hvem vil du helst være og hvorfor?
  • Elevene skal velge hva/hvem de vil være ut fra bilder/ting jeg sier og begrunne hvorfor de valgte nettopp det/den.
  • I dag skulle de for eksempel velge om de ville være gangetegnet eller deletegnet og begrunne hvorfor.
  • Andre temaer kan være å velge mellom to ulike dyr, velge mellom ulike energier, …dette kan knyttes opp mot alle mulige tema i undervisningen.
 3. Snakke med læringspartner om tema, deretter snakke i plenum om hva som kom frem hos de ulike parene. Det er ofte lettere å svare muntlig i plenum når man svarer på vegne av seg og læringspartneren.
 4. Skrive flest mulig sammen med læringspartner på 2 min: Kan være flest mulig ord med dobbel konsonant, flest mulig regnestykker som blir 24, flest fakta om vikingtiden, osv

Koding

Nå er det fullt fokus på koding om dagen.

Jeg er veldig opptatt av forenkle mest mulig slik at jeg får med meg alle elevene. I tillegg ønsker jeg at de skulle bruke ulike sanser for å erfare koding slik at kunnskapen sitter bedre.

Etter å ha hatt ulike instruksjoner hvor elevene utførte ulike instruksjoner som gå frem, snu høyre, hopp, etc, gikk vi over til at den enkelte skulle gjennomføre algoritmer i et rutenett jeg hadde lagd på gulvet. Den enkelte skulle forflytte kroppen etter algoritmene de fikk utdelt.

Etter å ha jobbet med algoritmer på ulike måter, både med kroppen og med aktiviteter i bok og på IPad, fikk ett og ett læringspar trene på å følge algoritmer i rutenettet. Jeg hadde kopiert opp ulike algoritmer, den ene leste og kontrollerte, mens den andre gjennomførte, deretter byttet de.

Salaby har et kjempefint undervisningsopplegg som heter Kodeskolen, dette jobber elevene med parallellt med det andre.

GODT NYTTÅR

Håper alle sammen har hatt en god oppstart i det nye året.

Takk til alle som har fulgt denne bloggen og velkommen til nye lesere.

Håper dere finner tips og ideer dere kan ta med dere rett inn i undervisningen.

Under kommer en liste over noen av mest leste blogginnleggene siden jeg startet denne bloggen i 2015, kanskje finner du ett nytt tips eller to her:

Avslutning av prosjektet

Jeg er så imponert over kreativiteten og samarbeidet til elevene da vi jobbet med prosjektet Oppfinnerverksted. I dag har alle gruppene vist frem og presentert prototypen for de andre elevene. De sa noe om hva oppfinnelsen skulle brukes til, hvordan den skulle fungere og hvem den var tenkt for. Elevene imponerte og viste og forklarte i vei. Noen oppfinnelser var app-styrt og hadde knapper i tilfelle det ikke fungerte, mens andre var tale- eller tankestyrt. Elevene var veldig detaljerte i sine forklaringer på hvordan de ulike delene skulle fungere. Deretter var det spørsmålsrunde fra de andre elevene, og det ble mange gjennomtenkte spørsmål for å få svar på ting de lurte på.

Neste uke skal elevene lage film i Clips fra hele prosessen. De har fått kriterier for hva filmen skal inneholde og har tatt bilder og film underveis. Til slutt i filmen skal de evaluere prosjektet og si noe om hvordan samarbeidet i gruppa har vært, om de har lært noe nytt og hvordan det var å jobbe med dette prosjektet.

Dette har vært utrolig morsom og lærerikt for alle sammen og samtlige elever har deltatt og tatt eierskap i sitt produkt.

Takk til skaperskolen som og deres samarbeidspartnere som gir oss så gode tips og ideer til bruk i undervisningen.

Tenkeblyant med headset: via en chip i nakken, skriver blyanten det du tenker. Om wifi ikke fungerer, kan du trykke på knappen for å skape forbindelse mellom tanker og blyant.