Kroppen – skjelettet

Å lære om kroppen og hvordan den er bygd opp er spennende for elevene.

Under kommer en beskrivelse av et opplegg hvor elevene gjennom utforskning blir kjent med hvordan skjelettet er bygd opp. Elevene blir på denne måten veldig aktive i egen læring og de bruker ulike sanser og intelligenser i innlæringen. Forhåpentligvis vil dette gi læring som varer.

Undervisningsopplegget er gjennomført på flere trinn på mellomtrinnet med stort hell.

skjelett

Klikk på skjelettet for å komme til undervisningsopplegget.

Kommer snart til å legge ut et annet undervisningsopplegg med tema kroppen. Det er en utvidelse av dette opplegget og går ut på at elevene skal lære om musklene ved utforskning og aktivitet.

#naturfag #kroppen #skjelett