Startere

Jeg starter ofte timene med en Starter og variere litt på ulike. Dette gjør jeg for å invitere alle inn og jeg prøver å lage/finne oppgaver som engasjerer alle.

En starter jeg ofte har brukt er «Hvem skal ut?» Da skal elevene si hvem av fire bilder de ikke synes hører sammen med de andre tre og de må begrunne valget sitt. Ofte bruker jeg bilder, og jeg bruker det mer og mer inn mot temaet vi jobber med i fag.

I matematikken jobber vi med tall og posisjonssystemet om dagen og under kommer den jeg brukte i dag. Elevene undret seg og argumenterte for sitt forslag. I dag kom det opp alt fra antall siffer, partall/oddetall, like siffer på tierplass til kun at ett hadde partall på hundrerplass (pluss mye mer i mellom). Dette er en oppgave som engasjerer alle og hvor alle kan være aktive.

Posisjonssystemet – aktivitet med kort

4.trinn jobber fortsatt med posisjonssystemet og i dag hadde vi en ny aktivitet for å gjøre elevene enda tryggere på de ulike posisjonene.

Vi startet timen med å repetere ener-, tier- og hundrerplass.

 

Utstyr:

 • tre gule lapper pr elev
 • kort med sifrene mellom 1 og 9

Fremgangsmåte:

 • del ut tre gule lapper til hver elev
 • del ut kort med sifrene 1-9 til hver elev (la eventuelt to elever dele kortbunke). Kortbunkene jeg har delt ut inneholder fra 14-20 kort og litt ulikt innhold i forhold til hvilke kort som var tilgjengelige.
 • elevene trekker tre kort, første trekk ga siffer til hundreplass, neste til tierplass og siste til enerplass. Deretter skriver de tallet de har fått på en gul lapp. Slik fortsetter det til alle elevene hadde skrevet tre tall hver, ett på hver gule lapp.
 • deretter får alle elevene i oppgave å sortere sine tall i stigende rekkefølge.
 • så går elevene sammen med læringspartner, og nå skal de sortere alle seks tall i stigende rekkefølge. Deretter gikk de sammen åtte og åtte og gjør det samme.

 • til slutt velger elevene seg en gul lapp med et tall hver.
 • lærer spør hvem som tror han/hun har det minste tallet og at det må begrunnes hvorfor de tror det. Her kan det bli mange spennende diskusjoner og mye matematisk kommunikasjon. Da vi hadde dette var det to som rakk opp hånda for det minste; ei trodde hennes var minst fordi tallet hadde 3 på hundrerplassen og det var lite i forhold til at det var ni sifre, mens en annen mente sitt var minst siden han hadde to på hundrerplassen. Da måtte vi sammen finne ut hvem som hadde det minste, og så ble den gule lappen med dette hengt opp. Slik fortsetter det til alle lappene er hengt opp i stigende rekkefølge.

Posisjonssystemet

I dag har vi jobbet videre med posisjonssystemet på 4.trinn. Målet med timen var å bli tryggere på de ulike plassene ved hjelp av penger.

Utstyr:

 • terninger
 • mynter (enere og tiere) og sedler (100-lapper og 1000-lapper)

Fremgangsmåte:

 • Elevene ble delt i grupper på 3 og 4
 • Hver gruppe fikk utdelt en, etter hvert to, terninger
 • Elevene kastet terningen(e) etter tur og gikk og hentet antall kronestykker som terningen(e) viste
 • Da gruppe hadde samlet ti kronestykker, gikk de og vekslet til en tikroning, etter ti tikroninger til en 100-lapp, og til slutt til 1000-lapp.

Etter at elevene hadde holdt på med denne aktiviteten en stund, skulle hver gruppe telle opp hvor mye penger de hadde og skrive beløpet på en lapp. Deretter samlet vi oss for å jobbe videre med disse tallene. Først skrev vi beløpene opp på tavla, deretter snakket vi om ener-, tier- og hundrerplass før vi diskutere hvilket tall som var størst\minst, forskjellen på det største og minste, osv.

 

Posisjonssystemet

Vi er så heldige å ha Vitensenteret rett nede i bakken og i dag var det endelig 3.trinn sin tur til å avlegge det et besøk. Temaet for besøket var POSISJONSSYSTEMET, og både barn og voksne gledet seg enormt.

I forkant hadde elevene jobbet med posisjonssystemet på ulike måter og blitt kjent med ener-, tier- og hundrerplass.

På Vitensenteret ble elevene møtt av Origo som fikk dem med til å spille først til 1000.

Origo kastet en nierterning 9 ganger og for hvert kast, skulle elevene velge om de ville plassere sifferet på ener-, tier- eller hundrerplassen. Da alle de tre tresifrede tallene var fylt ut, var neste oppgave å legge sammen tallene og se hvem som kom nærmest 1000. Dette er et spill som gir øvelse i posisjonssystemet, trening i oppstilt addisjon og øvelse i strategitenkning. I starten var det mange som ikke tenkte strategisk og de endelige summene ble enten for lave eller alt for høye. Etter hvert fikk elevene økt forståelse for hvor det var lurt å plassere de ulike tallene og de nærmet seg mer og mer 1000.

På slutten av økta på Vitensenteret fikk elevene velge hva de ville gjøre i Origo-området. De gjorde alt fra å leke butikk, teste ut ulike spill og til prøve å løse forskjellige problemløsningsoppgaver. Alle var enige i at det hadde vært en vellykket dag fylt med matematikk =)

Ener- og tierplass

I dag var målet på  2.trinn å bli tryggere på ener- og tierplass.

Vi startet mattetimen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen.

Deretter fikk elevene utdelt tre gule lapper og en terning hver. Nå skulle de kaste terningen og det første tallet skulle skrives på enerplassen og tallet fra kast nummer to skulle skrives på tierplassen. Elevene skulle kaste terningen seks ganger slik at de fikk skrevet tre tosifrede tall, ett på hver lapp. Så skulle elevene sortere sine tall i stigende rekkefølge. Deretter ble de satt sammen i grupper på to og to eller tre og tre. Nå skulle de sammen sortere tallene til hele gruppa i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene og hvor de skulle plasseres.


Til slutt fikk alle elevene velge seg to tall de kunne ta med seg i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene komme frem. Elevene diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Så hang eleven med det minste tallet opp sitt på tavla, så den med det nestminste osv. Deretter skulle alle som hadde et to-tall på tierplass komme frem og stille seg i stigende rekkefølge. Her ble det interresant å følge med på hvordan elevene organiserte seg, hvordan de samarbeidet og kom frem til riktig rekkefølge. Elevene fikk snakket masse matematikk og brukt det matematiske språket. Så tok vi for oss tallene med tre på tierplassen og slik fortsatte vi til alle tallene var hengt opp i riktig rekkefølge på tavla.

På denne måten fikk elevene et eierforhold til sine tall og det motiverte til aktivt å bidra i denne timens sortering av tall samtidig som de fikk reflektert over forskjellen på ener- og tierplass.


#matematikk #matte #tallsystemet #titallssystemet

Ener- og tierplass

I dag hadde vi en kjempemorsom matematikktime. Både elevene og jeg koste oss med aktivitetene.

Målet for timen var at elevene skulle bli tryggere på ener- og tierplassen.

Vi startet timen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen og en kortstokk med tallene fra 1 til 9.

Deretter ble elevene satt i gruppe med en læringspartner. De fikk utdelt kort og fem gule lapper hver. Nå skulle de trekke to kort etter tur,  det første kortet skulle legges på enerplassen og det andre skulle legges på tierplassen. Da de hadde lagt kortene, skulle de lese tallet og deretter skrive det ned på en gul lapp. Elevene trakk kort og skrev ned tallene annenhver gang til de hadde skrevet et tall på hver lapp (eller til jeg avsluttet aktiviteten).Neste aktivitet var en sorteringsoppgave. Læringspartnerne skulle nå sammen sortere tallene sine i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene.


Til slutt skulle hver enkelt elev velge seg en lapp/ett tall og ta med seg frem i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle de 20 tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene rekke opp hånda. 3 stykker mente de hadde de minste og fikk komme frem. Elevene og jeg diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Her fikk vi fundert og diskutert masse om forskjell på ener- og tierplass og om hvordan vi kunne vite hvilket tall som var minst om det var like mange på tierplassen, men ulikt antall på enerplassen. Elevene fikk snakket masse matematikk =) Eleven med det minste tallet fikk henge opp sitt tall/lapp og så var det å finne ut hvem som hadde det nest minste tallet. Siden ingen av de andre som var fremme hadde det nest minste, måtte elevene fundere over hvilket tall som antageligvis stod på tierplassen til det nest minste. Flere hadde forslag til at det måtte være to tiere, og hadde gode begrunnelser for dette. Da fikk alle som hadde et tall med to tiere komme frem og så måtte vi sammen komme frem til hvem av de som var minst. Slik jobbet elevene til alle hadde fått hengt opp sitt tall. Det ble en lang rekke med flotte tall som alle elevene hadde et eieforhold til.


En vellykket og morsom læringsøkt hvor jeg tror elevene har lært masse.

#matematikk #enerplass #tierplass #posisjonssystemet #læringspartner

Vitensenteret – posisjonssystemet

Vi er så heldige å ha Vitensenteret i nabolaget og 2.trinn har vært der på besøk denne uka. Vi hadde booket oss inn på temaet posisjonssystemet og dette var veldig spennende.

Elevene har jobbet mye med ener- og tierplass på forhånd. De har brukt kulekalenderen daglig gjennom førstetrinn og hittil i andretrinn. I tillegg har de spilt et kortspill som forarbeid til selve besøket. Dette spillet gikk ut på å trekke ett og ett kort fra en bunke med kort i tallområdet 1-9 etter tur og legge det på tier- eller enerplass på utdelt ark. Da alle (i grupper på 3 eller 4) hadde lagt to kort, sammenlignet de og vinneren var den som hadde det høyeste tallet. Etter hvert fikk vi til gode samtaler på hvor det var lurt å legge høye tall/kort og hvor det var lurt å legge lave. Vi hadde også samtaler rundt hvilket tall som var det høyeste eller laveste de hadde mulighet til å legge. Alt i alt, en veldig morsom aktivitet.

posisjonssystemet-kort

På Vitensenteret hadde de et opplegg rundt posisjonssystemet, hvordan man kunne «veksle» fra enere til tiere og fra tiere til hundrere, og de hadde en lek hvor elevene skulle samle enere, tiere og hundrere for så å sortere og veksle etter behov for å ha oversikt over hvor mye de hadde. Dette engasjerte virkelig elevene og de fikk massevis av erfaring på veksling og på de ulike plassene i posisjonssystemet. Noen av elevene fikk så mange hundrere at de kunne veksle inn i tusenkuber også.

Dette var både morsomt og veldig lærerikt så dette kan jeg virkelig anbefale!

#matematikk #posisjonssystemet #vitensenteret

Kulekalender

Jeg bruker daglig kulekalenderen for å utvikle den matematiske forståelsen hos elevene. Kulekalenderen brukes blant annet når vi har om dagens tall. Dagens tall, som er dagens dato, er ofte utgangspunktet for det som skjer videre i samlingsøkta. Ved å bruke kulekalenderen ofte, opparbeider elevene et felles språk og de får felles ferdigheter.

Kulekalenderen bør introduseres den 1. en måned, og så legges det på en kule for hver dag. Når vi kommer til den 10., oppstår det et problem siden det ikke er plass til 10 kuler på samme stang. Her kan man få gode refleksjoner sammen med elevene til hvordan man skal løse dette. Dette er en god måte å introdusere forskjellen på enere og tiere på.

Etter hvert når elevene blir trygge på forskjellen på enere og tiere, kan man snu kalenderen. Hvor mange tiere/enere er det nå? Slik kan elevene bli mer bevisste på ener- og tierplass. Deretter kan man utvide ved å legge til/ta bort et bestemt antall enere og tiere. Dette hjelper elevene  til  å opparbeide seg ulike strategier de kan bruke ved addisjon og subtraksjon.

Kulekalendere kan både kjøpes eller man kan lage en selv. Den jeg har, er kjøpt på Vitensenteret. Om du vil lage selv, kan du f.eks bruke grillpinner av tre som du setter fast i modellkitt, en trekloss eller lignende og kjøpe treperler i en hobbybutikk. Når elevene blir eldre, kan du utvide kulekalenderen til fire pinner slik at du også får med hundrer- og tusenplass.

kulekalender

#matematikk #posisjonssystemet #kulekalender#telling