Parantesmetoden

Sitter og oppdaterer meg med litt teori i forhold til mobbing.

Denne boka kan jeg anbefale👍🏼 Den fokuserer teorien sin på de sosiale prosessene i en klasse, og på hvordan de kan være med på å skape mobbing og utestengelse av enkeltelever. Den gir også tips til hvordan man kan jobbe ut fra en fellesskapende didaktikk, og på den måten inkludere elev(er), som ikke er en del av fellesskapet, slik at de får en bedre, tryggere og mer inkludert skolehverdag.