Forsøk i naturfag

Elevene lærer mye gjennom erfaring, undring og utprøving. I løpet av året skal jeg veilede dem gjennom en rekke forsøk i naturfag. Jeg skal prøve å få til ett til to forsøk for hvert tema og kommer til å legge ut de fleste her på bloggen. Årets første tema i naturfag er MILJØET, og første forsøk ble RENS VANNET (dette forsøket fant jeg i lærerveiledningen til Spire Naturfag Rød).

Elevene ble satt i grupper og hver gruppe fikk utdelt en boks med vann. Denne boksen skulle forestille et hav eller en innsjø.

Deretter snakket vi om hva som er med og forurenser i havet. Elevene kom med forslag som papir, glass, metall, plastikk og fikk små hint før de greide å tenke på olje. Deretter skulle de være med å forsøple sitt eget hav. Elevene rev opp papir, klipte et sugerør i små biter og helte i litt matolje. Deretter rørte de godt rundt.

Neste steg var å gi elevene  i oppdrag å være med på å rense vannet, de skulle gjøre det så rent som mulig. Elevene fikk ulike hjelpemidler: plastskjeer, plastgaffel, filter, bomull og papir.

Deretter ble det felles oppsummering: Hva var lettest å filtrere ut? Hva var vanskeligst? Hvilke hjelpemidler var lurt å bruke på de ulike søppeltingene? Var det noe som var vanskelig å rense ut fra vannet?

Så overførte vi forsøket til virkeligheten: Hvordan er det å skulle rense store forurensende områder i havet? Hvordan påvirker forurensingen dyrelivet i havet?

Og til slutt: Hva har vi lært av dette forsøket?

Vi avsluttet med at elevene skrev/fylte inn en rapport fra forsøket.

Dette ble et veldig lærerikt forsøk og de fleste satt igjen med læring om at det er lurt å kildesortere søppelet og at det ikke skal kastet i naturen.