Symmetri

I dag har elvene på 2.trinn jobbet med symmetri, symmetrilinje og speiling.

Elevene brukte en blyant til å symbolisere symmetrilinja og lagde bilder ved hjelp av JOVO-brikker med ulike former og farger. Etter å ga lagt bildene, tegnet de dem inn i matteboka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne aktiviteten hadde lav inngangsterskel slik at alle elevene kom raskt i gang, samtidig som elevene fikk brukt ulike intelligenser i innlæringen. De brukte både den visuelle  og den kroppslig/kinestetiske intelligensen. I løpet av timen nådde samtlige MÅLET om å lære hva symmetri var og å kunne speile et bilde om ei symmetrilinje.

#matematikk #matte #symmetri #symmetrilinje #speiling