Tellesanger

tellesang

Vi øver masse på telling på 1.trinn. Ulike sanger kan hjelpe elevene å automatisere tallrekka framlengs og baklengs. Under kommer noen linker til sanger vi bruker:

  • Salaby. På Salaby ligger det en tellesang hvor elevene får øvelse i å telle fra 1 til 10.
  • Telle til en, telle til to. Her kombineres telling fra 1 til 10 samtidig som elevene får øvelse i å rime.
  • Fem små apekatter. Her får elevene trening i å telle baklengs fra 5 til 1.
  • 10 små indianere. Med denne sangen får elevene både øvelse i å telle fra 1 til 10 og tilbake igjen.
  • Tellekorpset har en tellesang hvor elevene får øvelse i å telle fra 1 til 5.
  • Sesam stasjon har en tellesang som går fra 1 til 20.
  • Tinyschool har en tellesang hvor elevene kan øve på å telle fra 1 til 10.