Pusle hundreruter

Denne aktiviteten har jeg brukt mange ganger, men jeg husker dessverre ikke hvor jeg kom over den, så si ifra om du vet, slik at riktig person blir kreditert.

Utstyr:

 • Hundreruter: Kopier opp på farga ark og laminer.
 • Klipp ut hundrerutene på ulike måter, slik at de blir et puslespill. Noen klipte jeg ut som kvadrater (disse er enklere å pusle sammen igjen), mens andre ble mer «hakkete». Dette gjør at oppgaven differensieres og gir ulike utfordringer.

Så var det bare å sette igang for elevene. Noen fant ut av det på egenhånd ved å telle eller se på ener- og tierplassene, mens andre trengte litt veiledning for hvordan det var lurt å gå frem. Alle elevene synes disse puslespillene er veldig morsomme og spør stadig etter om de kan jobbe med dem.

Foredrag for neste års førstetrinnsforeldre

Nå er det igjen tid for besøksdager for høstens førstetrinnselever og informasjon til foreldrene/foresatte. Jeg fikk i oppdrag å holde et foredrag for foreldre/foresatte. Da skulle jeg si noe om matematikk og hvordan de kan være med å bidra slik at elevene opplever glede og mestring i faget.

Under kommer gangen i foredraget:

 1. Presentasjon av meg selv.
 2. Oppvarming av mattehjernen med en liten filmsnutt .
 3. Snakke litt om hvorfor matematikk er viktig og hvorfor/hvordan foreldrene/foresatte er viktige.
 4. Litt om hva foreldrene/foresatte kan gjøre på hjemmebane i forhold til telling og begreper.
 5. Eksempler på hvordan de kan bruke ulike hverdagssituasjoner; bl.a butikken, matlaging, reise og fritidsaktiviteter for å vise at matematikk og regning er en naturlig del av livet vårt. Snakke om hvordan dette er med og gir elevene masse praktisk erfaring i faget.
 6. Spill og viktigheten av dette.
 7. Snakke om hvordan vi jobber med matematikk og regning på skolen i 1.trinn.
 8. Oppsummering.

Forhåpentligvis satt de fleste foreldre/foresatte igjen med ett eller flere tips som de følte de kunne ta i bruk på hjemmebane med sine egne barn.

2017-04-25 (1)

 

Stigespill

Elevene jobber med å lage sitt eget stigespill om dagen (dette er etter en ide jeg fant på facebook-siden Undervisningstips). Dette spillet skal vi bruke på ulike måter i undervisningen utover høsten.

I forkant av aktiviteten har elevene jobbet mye med ener- og tierplass og de har telt masse, oppover og nedover.

Alle elevene fikk utdelt hvert sin hundrerute (kopierte opp på A3 slik at elevene skulle få god plass til å skrive inn tallene). Første oppgave var å fylle inn alle tallene fra 1 til 100. Jeg hadde lagd et eksempel på forhånd slik at de som var usikre hadde noe å se etter når de skulle fylle inn. Deretter skulle elevene fargelegge to og to ruter blå eller røde. Mellom disse rutene skulle de tegne en stige. Elevene kunne selv velge hvilke tall stigene skulle være mellom. Spilleren klatrer oppover stigen mellom to blå ruter og nedover mellom to røde. Til slutt klippes spillebrettet ut og limes over på papp slik at det holder seg lenger.

Dette var en aktivitet som virkelig engasjerte elevene og de fikk masse trening i tallrekkefølge, forskjellen på ener- og tierplass, telling og utvikling av romfølelsen.

Gleder meg til elevene blir ferdige med stigespillene slik at vi kan ta dem i bruk =)

#matematikk #stigespill #addisjon #subtraksjon #telling #ener-og tierplass

Tellesanger

tellesang

Vi øver masse på telling på 1.trinn. Ulike sanger kan hjelpe elevene å automatisere tallrekka framlengs og baklengs. Under kommer noen linker til sanger vi bruker:

 • Salaby. På Salaby ligger det en tellesang hvor elevene får øvelse i å telle fra 1 til 10.
 • Telle til en, telle til to. Her kombineres telling fra 1 til 10 samtidig som elevene får øvelse i å rime.
 • Fem små apekatter. Her får elevene trening i å telle baklengs fra 5 til 1.
 • 10 små indianere. Med denne sangen får elevene både øvelse i å telle fra 1 til 10 og tilbake igjen.
 • Tellekorpset har en tellesang hvor elevene får øvelse i å telle fra 1 til 5.
 • Sesam stasjon har en tellesang som går fra 1 til 20.
 • Tinyschool har en tellesang hvor elevene kan øve på å telle fra 1 til 10.

Tallinje

I dag har jeg vært på Jysk og handlet voksduk. Denne skal jeg bruke til å lage ei stor tallinje som skal legges på gulvet. Jeg kjøpte duken 2 meter lang og klippet opp på langs i passende bredder. Grunnet til at jeg bruker en voksduk er fordi den er billig i innkjøp, er holdbar og tar liten plass når den blir rullet sammen.

 

Jeg lagde to ulike tallinjer først en fra 0-10 og så ei fra 0-20. Disse skal jeg bruke for å lære elevene ulike strategier når de regner med subtraksjon. Ved å bruke stor tallinje på gulvet, får elevene tatt hele kroppen i bruk når de skal regne og de er fysisk med å går regnestykkene. Etter at elevene har gått et regnestykke, skriver vi det opp på tavla. Dette for å vise sammenhengen mellom den konkrete handlingen de har utført og de abstrakte tallsymbolene. Deretter får alle elevene hver sin tallinje på pulten, da skal de bruke fingeren til å «gå» med når de skal løse ulike subtraksjonsstykkene.

Tallinja kan også brukes på flere måter. Under kommer noen eksempler:

 • Øve på å telle forlengs og baklengs
 • Be elevene om finne ulike tall
 • Øve på å telle med to og to eller tre og tre
 • «Gå» addisjonsstykker
 • Finne tallet før og etter
 • Introduksjon av multiplikasjon

Om du bor i nærheten av en Jysk-butikk er det bare å løpe og kjøpe. Jeg betalte 50,- for 2 meter på salg, et røverkjøp =)

Kulekalender

Jeg bruker daglig kulekalenderen for å utvikle den matematiske forståelsen hos elevene. Kulekalenderen brukes blant annet når vi har om dagens tall. Dagens tall, som er dagens dato, er ofte utgangspunktet for det som skjer videre i samlingsøkta. Ved å bruke kulekalenderen ofte, opparbeider elevene et felles språk og de får felles ferdigheter.

Kulekalenderen bør introduseres den 1. en måned, og så legges det på en kule for hver dag. Når vi kommer til den 10., oppstår det et problem siden det ikke er plass til 10 kuler på samme stang. Her kan man få gode refleksjoner sammen med elevene til hvordan man skal løse dette. Dette er en god måte å introdusere forskjellen på enere og tiere på.

Etter hvert når elevene blir trygge på forskjellen på enere og tiere, kan man snu kalenderen. Hvor mange tiere/enere er det nå? Slik kan elevene bli mer bevisste på ener- og tierplass. Deretter kan man utvide ved å legge til/ta bort et bestemt antall enere og tiere. Dette hjelper elevene  til  å opparbeide seg ulike strategier de kan bruke ved addisjon og subtraksjon.

Kulekalendere kan både kjøpes eller man kan lage en selv. Den jeg har, er kjøpt på Vitensenteret. Om du vil lage selv, kan du f.eks bruke grillpinner av tre som du setter fast i modellkitt, en trekloss eller lignende og kjøpe treperler i en hobbybutikk. Når elevene blir eldre, kan du utvide kulekalenderen til fire pinner slik at du også får med hundrer- og tusenplass.

kulekalender

#matematikk #posisjonssystemet #kulekalender#telling