Undervisningtips – tema incest og overgrep

Det er opp til hver enkelt skole om de ønsker å undervise om incest, seksuelle overgrep og vold mot barn. Dette er temaer som kan være veldig vanskelig å snakke med elevene om, men det er viktig å snakke med barn om dette og å lære dem om hva som er lov og hva som ikke er lov. Under har jeg samlet noen filmer som kan være fine utgangspunkt for en samtale og ulike veiledninger, undervisninsopplegg og tips til hvordan du kan snakke med elevene om dette temaene:

  • Har du en vond hemmelighet: Dette er en informasjonsvideo om overgrep mot barn. Den passer både i barnehage og skole. Budskapet er at det finnes både gode og vonde hemmeligheter og den forklarer hva en vond hemmelighet kan være. Filmen sier at ingen skal behøve å bære de vonde hemmelighetene alene. Filmen er laget av psykologistudentene Silje Segadal Fluge og Trine Skeistrand Kjoberg.
  • Incestsenteret i Vestfold bruker dette undervisningsopplegg når de er rundt og underviser i skolene.
  • Stine Sofies Stiftelse har lagd en video som viser hvordan man kan snakke med barn om seksuelle overgrep. I tillegg har Stine-Sofies stiftelse utviklet noe de kaller ”Barnehagepakken” – denne er ment å være et verktøy for å gjøre barn kompetente til å si ifra om vonde og vanskelige opplevelser.
  • Jeg vil vite har fine nettsider med tips til hvordan man kan snakke med barn om overgrep.
  • Jeg vil vite har lagd en veiledning for hvordan man kan snakke med barn om vold og overgrep.
  • Redd Barna har gode veiledninger til hvordan man kan jobbe i forhold til seksuelle overgrep mot barn.