TV-aksjonen 2018

NRKs TV-aksjon for 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn ved å skape nye møtesteder og nye felleskap. TV-aksjonen «Mindre Alene Sammen» er satt til 21.oktober.

Informasjon og undervisningsopplegg til TV-aksjonen:

 • Salaby har kjempefine nettsider hvor du finner undervisningsopplegg og aktiviteter knyttet til TV-aksjonen. Alt er nivådelt fra 1. til 10.trinn (sidene er åpne for alle).
 • Kirkens Bymisjon (informasjon)
 • blimed (informasjon)

Bilderesultat for tv aksjonen 2018

 

 

Samefolkets dag

På onsdag, 6.februar, er det Samefolkets nasjonaldag.

sameflagget

Under kommer noen tips du kan bruke i undervisningen:

Undervisningsopplegg:

Sanger:

Filmer og serier, klikk her.

Bøker og eventyr (digitalt):

Her er link til PINTEREST med masse tips til ulike aktiviteter som kan gjøres i forbindelse med samefolkets dag.

FN – undervisningsopplegg

Solaris har utviklet et gratis undervisningsopplegg om FN-dagen som passer for 1.–7. trinn.

Undervisningsopplegget er delt inn i 1.-4. og 5.-7. trinn.
1.-4. trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få erfare hvorfor vi trenger FN og hvordan det krever at medlemslandene samarbeider.

5.-7.trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få lære om de viktigste temaene FN arbeider med, og de lærer hva FN-dagen er.

sirkel barn

 

Undervisningtips – tema incest og overgrep

Det er opp til hver enkelt skole om de ønsker å undervise om incest, seksuelle overgrep og vold mot barn. Dette er temaer som kan være veldig vanskelig å snakke med elevene om, men det er viktig å snakke med barn om dette og å lære dem om hva som er lov og hva som ikke er lov. Under har jeg samlet noen filmer som kan være fine utgangspunkt for en samtale og ulike veiledninger, undervisninsopplegg og tips til hvordan du kan snakke med elevene om dette temaene:

 • Har du en vond hemmelighet: Dette er en informasjonsvideo om overgrep mot barn. Den passer både i barnehage og skole. Budskapet er at det finnes både gode og vonde hemmeligheter og den forklarer hva en vond hemmelighet kan være. Filmen sier at ingen skal behøve å bære de vonde hemmelighetene alene. Filmen er laget av psykologistudentene Silje Segadal Fluge og Trine Skeistrand Kjoberg.
 • Incestsenteret i Vestfold bruker dette undervisningsopplegg når de er rundt og underviser i skolene.
 • Stine Sofies Stiftelse har lagd en video som viser hvordan man kan snakke med barn om seksuelle overgrep. I tillegg har Stine-Sofies stiftelse utviklet noe de kaller ”Barnehagepakken” – denne er ment å være et verktøy for å gjøre barn kompetente til å si ifra om vonde og vanskelige opplevelser.
 • Jeg vil vite har fine nettsider med tips til hvordan man kan snakke med barn om overgrep.
 • Jeg vil vite har lagd en veiledning for hvordan man kan snakke med barn om vold og overgrep.
 • Redd Barna har gode veiledninger til hvordan man kan jobbe i forhold til seksuelle overgrep mot barn.

FN – undervisningstips

Her kommer ulike tips, som er fine å bruke i undervisningen, i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

FN-dagen

Her kommer tips til ulike sanger som kan brukes i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

Tilrettelagte nyheter for bruk i skolen

En ukesavis for skolen

Munin.buzz er en uavhengig ukesavis til bruk i skolen. Den dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte. Nettstedet er et samarbeid mellom NTB og DL Discovery AS (DLD).

Alle nyhetssakene er koblet til kompetansemål og har forslag til aktiviteter og nyttige linker koblet til tema.

Målgruppen for denne nettsiden er primært lærere og elever på ungdomstrinnet, men de fleste av sakene kan passe for andre aldersgrupper, også for voksne.

skoleavis

Dette nettstedet er absolutt verdt et besøk.

#samfunnsfag #skoleavis #nyheter #nyhetssaker

FN – undervisningsopplegg

FN-DAGEN 24.OKTOBER

Det finnes flere fine nettsider som kan brukes som supplement i undervisningen om FN:

 • FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden. Her er det ulike temasider, spill, og muligheter til å stille spørsmål. Siden passer fra barnehage til grunnskole.
 • fn.no har egne sider tilpasset skoler, klikk her. På denne siden finner du ulike aktiviteter og undervisningsopplegg sortert etter ulike alderstrinn, helt fra 1. trinn til videregående nivå.
 • Salaby har egne sider om FN og barns rettigheter, følg link her.
 • Unicef har nettsider med undervisningsopplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FN’s barnekonvensjon. Klikk her.

vennskap

#samfunnsfag #FN #FN-undervisningsopplegg #FN-dagen