Posisjonssystemet

I dag har vi jobbet videre med posisjonssystemet på 4.trinn. Målet med timen var å bli tryggere på de ulike plassene ved hjelp av penger.

Utstyr:

  • terninger
  • mynter (enere og tiere) og sedler (100-lapper og 1000-lapper)

Fremgangsmåte:

  • Elevene ble delt i grupper på 3 og 4
  • Hver gruppe fikk utdelt en, etter hvert to, terninger
  • Elevene kastet terningen(e) etter tur og gikk og hentet antall kronestykker som terningen(e) viste
  • Da gruppe hadde samlet ti kronestykker, gikk de og vekslet til en tikroning, etter ti tikroninger til en 100-lapp, og til slutt til 1000-lapp.

Etter at elevene hadde holdt på med denne aktiviteten en stund, skulle hver gruppe telle opp hvor mye penger de hadde og skrive beløpet på en lapp. Deretter samlet vi oss for å jobbe videre med disse tallene. Først skrev vi beløpene opp på tavla, deretter snakket vi om ener-, tier- og hundrerplass før vi diskutere hvilket tall som var størst\minst, forskjellen på det største og minste, osv.