FN-DAGEN

24.oktober

Hvert år markeres FN-dagen 24.oktober. Dette er datoen FN-pakten trådte i kraft i 1945. FN-dagen har blitt feiret siden 1948 og da feirer vi FNs mål og prestasjoner.

Under kommer tips og ideer til undervisningen i forhold til FN-dagen:

  • Salaby har fine nettsider om FN.
  • Redd barna har fine nettsider Rettighetsslottet med undervisningsmateriell om barnas rettigheter
  • FNs historie (FN-sambandet Norge): En kort film om FNs historie.

Sanger (klikk på linken og finn masse tips til sanger)

FN – undervisningsopplegg

Solaris har utviklet et gratis undervisningsopplegg om FN-dagen som passer for 1.–7. trinn.

Undervisningsopplegget er delt inn i 1.-4. og 5.-7. trinn.
1.-4. trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få erfare hvorfor vi trenger FN og hvordan det krever at medlemslandene samarbeider.

5.-7.trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få lære om de viktigste temaene FN arbeider med, og de lærer hva FN-dagen er.

sirkel barn

 

FN – undervisningstips

Her kommer ulike tips, som er fine å bruke i undervisningen, i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

FN-dagen

Her kommer tips til ulike sanger som kan brukes i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

FN – undervisningsopplegg

FN-DAGEN 24.OKTOBER

Det finnes flere fine nettsider som kan brukes som supplement i undervisningen om FN:

  • FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden. Her er det ulike temasider, spill, og muligheter til å stille spørsmål. Siden passer fra barnehage til grunnskole.
  • fn.no har egne sider tilpasset skoler, klikk her. På denne siden finner du ulike aktiviteter og undervisningsopplegg sortert etter ulike alderstrinn, helt fra 1. trinn til videregående nivå.
  • Salaby har egne sider om FN og barns rettigheter, følg link her.
  • Unicef har nettsider med undervisningsopplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FN’s barnekonvensjon. Klikk her.

vennskap

#samfunnsfag #FN #FN-undervisningsopplegg #FN-dagen