FN – undervisningsopplegg

Solaris har utviklet et gratis undervisningsopplegg om FN-dagen som passer for 1.–7. trinn.

Undervisningsopplegget er delt inn i 1.-4. og 5.-7. trinn.
1.-4. trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få erfare hvorfor vi trenger FN og hvordan det krever at medlemslandene samarbeider.

5.-7.trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få lære om de viktigste temaene FN arbeider med, og de lærer hva FN-dagen er.

sirkel barn

 

FN – undervisningstips

Her kommer ulike tips, som er fine å bruke i undervisningen, i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn