Matteboks

På skolen har 1.-4.trinn en egen matteboks med utstyr og verktøy til bruk i matematikkundervisningen på hvert trinn. Dette gjør det enkelt å ta i bruk konkreter og annet utsyr for å visualisere og støtte opp under undervisningen i matematikk.

Foreløpig inneholder boksene:

  • Tellebrikker
  • Store terninger
  • Lydløse terninger
  • 0-9 terninger
  • Klokker (store innlæringsklokker)
  • Små og store kortstokker
  • Målebånd
  • Desilitermål
  • Linjaler
  • Stoppeklokker

Ved å ha alt samlet i en boks, er det enkelt å finne frem utsyr og verktøy i matematikktimene.