Multiplikasjon, 9-gangen

Hvorfor ikke la elevene lage en «regnemaskin» når du skal introdusere 9-gangen?

La elevene tegne et omriss av hendene sine for deretter å klippe dem ut. Lim deretter håndflatene fast på et ark mens fingrene er «fri».

Når elevene skal multiplisere med 4, bøyer de finger nr 4. Da får du tierene til venstre for den bøyde fingeren, og enerene til høyre. Skal de multiplisere med 6, bøyer du finger nr 6. Tierne telles på venstre side og enerne på høyre. Dette fungerer når du multipliserer tallene fra 1-9 med 9.