Begreper i matematikk

I dag har 1.trinn jobbet med begrepene flest/færrest og størst/minst. Introduserte begrepene i samling først, deretter gjorde elevene ulike øvelser for å bli trygge på de ulike begrepene.

  1. Flest/færrest:

begreper i matematikk
Hadde lagd klar en plakat hvor jeg delte inn i to kolonner, en med overskrift flest og den andre med færrest. I tillegg hadde jeg lagd ferdig ulike mengdekort. To og to elever kom frem og trakk hvert sitt mengdekort. Deretter fikk de i oppgave å sammenligne de to kortene før de ble enige om plassering på plakaten. Så måtte de fortelle hvor stor forskjellen i mengden på de to kortene var og prøve å forklare hvordan de tenkte for å finne forskjellen.

2. Størst/minst:

begreper matematikkJobbet ganske likt som med begrepene flest/færrest. I stedet for at elevene trakk ferdig lagde kort, fikk de i oppgave å skrive et tall mellom 0 og 10 på en gul lapp. Deretter kom to og to opp og sammenlignet sine lapper før de hang dem under riktig begrep. Elevene måtte også her finne forskjellen mellom de ulike tallene og forklare hvordan de kom frem til svaret.