Større enn/mindre enn

I innlæringen av begrepene større enn/mindre enn og ved introduksjonen av det matematiske symbolet for disse begrepene, har jeg tatt i bruk en krokodillemunn. Jeg forklarer for elevene at krokodillen er sulten og at den alltid vil spise der hvor det er mest, derfor gaper den mot dit.

Jeg har lagd en enkel krokodillemunn av papir. Først brettet jeg et grønt papir til et langt og smalt rektangel, deretter brettet jeg dette i to. Så klippet jeg ut tenner og øye og limte på.


I introduksjonen får elevene komme gruppevis frem og stille seg på den siden de selv vil av en stol som står foran tavla. Deretter hjelper de andre elevene til med å telle hvor mange som står på hver side, før vi skriver tallene opp på tavla (dette for å trekke paralleller mellom det konkrete synet av elevene og de matematiske tallsymbolene). Deretter kommer KROKODILLEN, og den vil spise den siden hvor det står flest barn, derfor gaper den kjempehøyt mot den siden.

Elevene syntes denne timen var kjempemorsom og samtlige viste hvilken vei krokodillemunnen skulle gape når vi jobbet med samme tema i matematikkboka.