Nissemagi med tall

La elevene oppleve litt nissemagi nå i førjulstiden. Her kommer tips til et mattetriks som kan bidra til å vekke undring og nysgjerrighet hos elevene.

Fremgangsmåte:

  1. Først skal elevene skrive ned et tall mellom 0 og 10.
  2. Be dem deretter legge til 4 og summere.
  3. Elevene skal nå multiplisere summen med 3.
  4. Så skal elevene trekke fra 12.
  5. Til slutt skal elevene dividere med 3.

Lærer utfører litt nissemagi og vips så sitter alle elevene igjen med tallet de tenkte på.

Mange elever får lyst til å finne ut hvorfor mattetriksene fungerer. Dette kan være en super innfallsvinkel for å forske litt på hvorfor det blir slik, om det alltid stemmer og hvordan vi kan bli helt sikre på det.

Mattetrikset over kan for eksempel være en god introduksjon til temaet algebra.

julemagi

 

#matematikk #matte #talltriks #mattetriks #jul