Dagens tall

Når vi jobber med dagens tall på 1.trinn har vi ofte en økt hvor elevene skal lage regnstykker hvor svaret blir dagens tall. Dette gjør vi  sammen i samling eller ved at elevene jobber individuelt og skriver regnestykker i egen bok. I samling sier elevene regnestykker etter tur mens jeg skriver dem opp på tavla/smartboarden. Når elevene jobber individuelt, skriver de regnestykker i egen mattebok før de leser opp regnestykkene  for hverandre eller for hele gruppen. Under er et bilde fra da vi jobbet med tallet 18.

Dagens tall

Her er linker til andre måter å jobbe med dagens tall på:

#matematikk #dagenstall #tallhus