Dagens tall

Når vi jobber med dagens tall på 1.trinn har vi ofte en økt hvor elevene skal lage regnstykker hvor svaret blir dagens tall. Dette gjør vi  sammen i samling eller ved at elevene jobber individuelt og skriver regnestykker i egen bok. I samling sier elevene regnestykker etter tur mens jeg skriver dem opp på tavla/smartboarden. Når elevene jobber individuelt, skriver de regnestykker i egen mattebok før de leser opp regnestykkene  for hverandre eller for hele gruppen. Under er et bilde fra da vi jobbet med tallet 18.

Dagens tall

Her er linker til andre måter å jobbe med dagens tall på:

#matematikk #dagenstall #tallhus

Dagens tall

 

Starter  dagen med dagens tall, det vil si dagens dato. Elevene blir da kjent med tallet på ulike måter; vi finner halvparten og det dobbelte, tegner tellestreker og snøballer og finner nabotallene. Dette skrives inn på en plakat som henger foran i trinnarealet. Deretter snakker vi om ener- og tierplass og visualiserer tallet med kulekalenderen. Til slutt lager elevene regnestykker hvor svaret blir dagens tall.

dagens tall

Plakaten er lagd etter en ide funnet på Pinterest og er laminert slik at det kan skrives med whiteboard-tusj på den. En link til plakaten finner du ved å trykke på bildet.

For de eldre elevene har jeg lagd forslag til en plakat\et oppgaveark som du finner her.

Dagens tall

GODT NYTTÅR!

Starter med å gi et tips til hvordan man kan øve og holde ved like basisferdigheter i matematikk på en enkel måte.

dagens tall

Slik startet jeg de fleste mattetimene da jeg jobbet på 4.trinn. Elevene fant raskt opp kladdebøkene og regnet så «blekket» sprutet, og på noen få minutter var oppgavene løst. Elevene fikk på denne måten øvd, repetert og holdt ved like basisferdigheter daglig.

En link til malen finner du her.

#matematikk #dagenstall #addisjon #subtraksjon #multiplikasjon