Programmering – Scratch

På torsdag var 4.trinn på besøk på Vitensenteret Innlandet og temaet var PROGRAMMERING.

Vi ble tatt godt imot av to blide og kunnskapsrike menn. De forklarte elevene hvordan prinsippene for programmering fungerer ved å «programmere» elevene slik at de utførte programmeringen med kroppen (fantastisk ide).

Deretter fikk alle hver sim PC hvor resten av læringen skulle foregå i Scratch. Elevene ble veiledet steg for steg av to dyktige veiledere og på slutten av besøket, hadde samtlige klart å lage sitt eget bilspill inne på Scratch, imponerende.

Elevene syntes dette var kjempegøy og det syntes jeg også. På ettermiddagen ble jeg selv sittende med Scratch for å teste ut og vise minstemann hvordan man kan bruke programmet.

Posisjonssystemet

Vi er så heldige å ha Vitensenteret rett nede i bakken og i dag var det endelig 3.trinn sin tur til å avlegge det et besøk. Temaet for besøket var POSISJONSSYSTEMET, og både barn og voksne gledet seg enormt.

I forkant hadde elevene jobbet med posisjonssystemet på ulike måter og blitt kjent med ener-, tier- og hundrerplass.

På Vitensenteret ble elevene møtt av Origo som fikk dem med til å spille først til 1000.

Origo kastet en nierterning 9 ganger og for hvert kast, skulle elevene velge om de ville plassere sifferet på ener-, tier- eller hundrerplassen. Da alle de tre tresifrede tallene var fylt ut, var neste oppgave å legge sammen tallene og se hvem som kom nærmest 1000. Dette er et spill som gir øvelse i posisjonssystemet, trening i oppstilt addisjon og øvelse i strategitenkning. I starten var det mange som ikke tenkte strategisk og de endelige summene ble enten for lave eller alt for høye. Etter hvert fikk elevene økt forståelse for hvor det var lurt å plassere de ulike tallene og de nærmet seg mer og mer 1000.

På slutten av økta på Vitensenteret fikk elevene velge hva de ville gjøre i Origo-området. De gjorde alt fra å leke butikk, teste ut ulike spill og til prøve å løse forskjellige problemløsningsoppgaver. Alle var enige i at det hadde vært en vellykket dag fylt med matematikk =)

Vitensenteret – posisjonssystemet

Vi er så heldige å ha Vitensenteret i nabolaget og 2.trinn har vært der på besøk denne uka. Vi hadde booket oss inn på temaet posisjonssystemet og dette var veldig spennende.

Elevene har jobbet mye med ener- og tierplass på forhånd. De har brukt kulekalenderen daglig gjennom førstetrinn og hittil i andretrinn. I tillegg har de spilt et kortspill som forarbeid til selve besøket. Dette spillet gikk ut på å trekke ett og ett kort fra en bunke med kort i tallområdet 1-9 etter tur og legge det på tier- eller enerplass på utdelt ark. Da alle (i grupper på 3 eller 4) hadde lagt to kort, sammenlignet de og vinneren var den som hadde det høyeste tallet. Etter hvert fikk vi til gode samtaler på hvor det var lurt å legge høye tall/kort og hvor det var lurt å legge lave. Vi hadde også samtaler rundt hvilket tall som var det høyeste eller laveste de hadde mulighet til å legge. Alt i alt, en veldig morsom aktivitet.

posisjonssystemet-kort

På Vitensenteret hadde de et opplegg rundt posisjonssystemet, hvordan man kunne «veksle» fra enere til tiere og fra tiere til hundrere, og de hadde en lek hvor elevene skulle samle enere, tiere og hundrere for så å sortere og veksle etter behov for å ha oversikt over hvor mye de hadde. Dette engasjerte virkelig elevene og de fikk massevis av erfaring på veksling og på de ulike plassene i posisjonssystemet. Noen av elevene fikk så mange hundrere at de kunne veksle inn i tusenkuber også.

Dette var både morsomt og veldig lærerikt så dette kan jeg virkelig anbefale!

#matematikk #posisjonssystemet #vitensenteret