Vi fortsetter med prosjektet om Oppfinnerverksted

Under kommer arket gruppene måtte fylle ut og få godkjent før de begynte med arbeidstegningene og ark med kriteriene for hva som skal være med i sluttproduktet, filmen. Etter at arbeidstegningene var ferdig og godkjent, var det tid for å bygge prototyper, veldig spennende og morsomt. Jeg hadde satt frem litt ulike materialer og hovedmaterialet var plastelina. Ellers var det små pinner, kuler, tråd, papp og piperensere.

Før de startet på filmen, hadde hver gruppe en presentasjon av sin oppfinnelse for de andre i klassen. Da tok de utgangspunkt i det første arket og viste og forklarte.

For å finne ut mer om oppstarten av prosjektet så les her og her.

fort. oppfinnerverksted

Elevene er midt i prosessen med teknologiprosjektet. Først trakk hver elev et verb- og et substantivkort som de satte sammen til et ord. Alle elevene skulle tenke på hva de kunne bruke sin oppfinnelse til (det sammensatte ordet), og deretter skulle de presentere det for gruppa si etter tur (jeg har valgt grupper på 2-3 elever). Så ble gruppa enige om hvilken oppfinnelse de ville jobbe videre med i dette prosjektet.

Deretter skulle alle, hver for seg, idemyldre og skrive ned hva oppfinnelsen kan brukes til på eget ark. Så skulle de igjen presentere sine ideer for de andre på gruppa, og så skulle gruppa sammen komme frem til hva deres felles oppfinnelse skulle brukes til. Elevene var veldig flinke til å fortelle om sine ideer til de andre og til å lytte til de andres presentasjoner.

Så fikk gruppa i fellesskap i oppdrag å notere hva de skulle lage, hva oppfinnelsen skulle brukes til, hvordan oppfinnelsen skulle fungere/brukes og til hvilke brukere den var tenkt.

Etter å ha presentert dette for meg som lærer, kom neste steg i prosessen. Først skulle hver enkelt gruppedeltaker tegne en arbeidstegning som viste hvordan oppfinnelsen skulle fungere. Så skulle de igjen presentere, vise og forklare for gruppen og deretter skulle gruppen sammen lage en endelig arbeidstegning.

Neste steg er å bygge en prototype og det blir veldig spennende. Elevene gleder seg stort.

Jeg blir imponert over kreativiteten og samarbeidet til elevene. De lytter, stiller spørsmål, forklarer og passer på at alle får noe å si. Hele denne prosessen er med på å øve samarbeid, lytte, forklare, stille oppklarende spørsmål og passe på at alle blir hørt. På denne måten får alle elevene et eierskap til hele prossen.

Ideen fra opplegget er hentet fra Skaperskolen.no

Julekalender

Vi er ferdige med å lage juletreet som skal være julekalenderen vi skal bruke på 4.trinn i år. Alle elevene har vært med og malt og nå har vi voksne limt sammen treet. Nå mangler bare pynten.

Alle elevene skal fargelegge hver sin julekule og perle hvert sitt snøfnugg. Hver dag trekker vi ut to elever som får lime på sin pynt på juletreet. Etterhvert blir det et mer og mer pyntet juletre og det blir gøy å se hvordan det ser ut ferdigpyntet.

Se så fint resultatet ble⭐️

Årets julekalender

Elevene er selv med på å lage julekalenderne vi har i klassen, og dette året er ikke noe unntak. De maler i vei uten å vite annet enn at det skal bli årets julekalender, og det er spennende for dem å gjette på hva det skal være.

Her kommer et bilde, så det et bare å gjette i vei. Det endelige resultatet kommer etterhvert😊.

Legger med en link til fjorårets julekalender, klikk her om du er interessert.

Min favorittelev

Jeg har testet ut en aktivitet jeg så på TikTok, min favorittelev, og det ble veldig vellykket.

Jeg hadde med meg en boks og fortalte elevene at jeg hadde et bilde av min favorittelev nederst i boksen. Alle skulle få komme frem etter tur å se på bildet i boksen. Dette ble møtt med forundrende blikk og kommentarer som at det ikke går an å ha en favorittelev. Videre fortalte jeg at det var hemmelig hvem denne eleven var, så når de hadde kikket ned i boksen, var det ikke lov å fortelle til de andre hvem de så.

I boksen hadde jeg tapet fast et speil. Elevene fikk raskt et smil om munnen da de kikket ned i boksen og så seg selv.

Da alle hadde sett, sa jeg at den som var favoritteleven og hadde sett bilde av seg selv, skulle rekke opp hånda. Alle rakk opp hånd med store smil. Deretter snakket jeg om hvorfor alle var mine favorittelever og at hver og en av dem var min favoritt på grunn av sine spesielle egenskaper.

Oppfinnerverksted

Om du ikke har vært inne på Skaperskolen, så anbefaler jeg at du tar en titt. Skaperskolen er et samarbeid 
mellom de regionale vitensentrene og Naturfagsenteret. De har utviklet egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen i tråd med de nye læreplanene. De har om mål å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig, og har blant annet en kjempefin nettside hvor dere kan finne tips til gode undervisningsopplegg.

I fjor prøvde jeg ut opplegget På tur med Eine og Andri. Jeg gjorde noen tilpasninger, men tok utgangspunkt i opplegget fra Skaperskolen. Du kan lese mer om det her og her.

Elevene synes dette prosjektet var veldig gøy og har ønsket seg flere, så i år skal vi prøve opplegget Oppfinnerverksted. Denne gangen skal elevene designe oppfinnelser ut fra behovet til en bestemt bruker. De skal gå gjennom en kreativ prosess hvor de velger og bearbeider ideer, tegner skisser, bygger en prototype og til slutt presenterer oppfinnelsen for hverandre. Mer om opplegget kan du lese her.

Vi har oppstart neste uke og det kommer oppdateringer her på blogge.

Flere startere: Hvem vil du helst være og hvorfor?

Under kommer en oppgave som også er fin og bruke som starter: Hvem vil du helst være og hvorfor? Denne typen oppgaver har lav inngangsterskel slik at alle blir invitert inn og kan bidra. Jeg bruker først å la elevene fortelle til sin læringspartner, før vi tar det i felleskap. Elevene får god læring i å argumentere og får øvd på sine muntlige ferdigheter.

Ofte har jeg brukt to ulike bilder av dyr som elevene skal velge mellom, men jeg har også prøvd med to ulike tall og da kommer det mange spennende argumenter. Under kommer to eksempler:

Startere

Jeg starter ofte timene med en Starter og variere litt på ulike. Dette gjør jeg for å invitere alle inn og jeg prøver å lage/finne oppgaver som engasjerer alle.

En starter jeg ofte har brukt er «Hvem skal ut?» Da skal elevene si hvem av fire bilder de ikke synes hører sammen med de andre tre og de må begrunne valget sitt. Ofte bruker jeg bilder, og jeg bruker det mer og mer inn mot temaet vi jobber med i fag.

I matematikken jobber vi med tall og posisjonssystemet om dagen og under kommer den jeg brukte i dag. Elevene undret seg og argumenterte for sitt forslag. I dag kom det opp alt fra antall siffer, partall/oddetall, like siffer på tierplass til kun at ett hadde partall på hundrerplass (pluss mye mer i mellom). Dette er en oppgave som engasjerer alle og hvor alle kan være aktive.

Klassemiljø

Redd Barna har lagd et hefte kalt «Ingen Utenfor». Dette inneholder masse gode tips til hvordan du kan jobbe med klassemiljø og elevmedvirkning.

Aktivitetene er ment som en verktøykasse for deg som lærer, og du kan bruke ulike aktiviteter i løpet av året for å jobbe for et trygt og godt læringsmiljø.

Link til heftet finner du her.