Ener- og tierplass

I dag var målet på  2.trinn å bli tryggere på ener- og tierplass.

Vi startet mattetimen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen.

Deretter fikk elevene utdelt tre gule lapper og en terning hver. Nå skulle de kaste terningen og det første tallet skulle skrives på enerplassen og tallet fra kast nummer to skulle skrives på tierplassen. Elevene skulle kaste terningen seks ganger slik at de fikk skrevet tre tosifrede tall, ett på hver lapp. Så skulle elevene sortere sine tall i stigende rekkefølge. Deretter ble de satt sammen i grupper på to og to eller tre og tre. Nå skulle de sammen sortere tallene til hele gruppa i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene og hvor de skulle plasseres.


Til slutt fikk alle elevene velge seg to tall de kunne ta med seg i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene komme frem. Elevene diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Så hang eleven med det minste tallet opp sitt på tavla, så den med det nestminste osv. Deretter skulle alle som hadde et to-tall på tierplass komme frem og stille seg i stigende rekkefølge. Her ble det interresant å følge med på hvordan elevene organiserte seg, hvordan de samarbeidet og kom frem til riktig rekkefølge. Elevene fikk snakket masse matematikk og brukt det matematiske språket. Så tok vi for oss tallene med tre på tierplassen og slik fortsatte vi til alle tallene var hengt opp i riktig rekkefølge på tavla.

På denne måten fikk elevene et eierforhold til sine tall og det motiverte til aktivt å bidra i denne timens sortering av tall samtidig som de fikk reflektert over forskjellen på ener- og tierplass.


#matematikk #matte #tallsystemet #titallssystemet

Stigespill

Elevene jobber med å lage sitt eget stigespill om dagen (dette er etter en ide jeg fant på facebook-siden Undervisningstips). Dette spillet skal vi bruke på ulike måter i undervisningen utover høsten.

I forkant av aktiviteten har elevene jobbet mye med ener- og tierplass og de har telt masse, oppover og nedover.

Alle elevene fikk utdelt hvert sin hundrerute (kopierte opp på A3 slik at elevene skulle få god plass til å skrive inn tallene). Første oppgave var å fylle inn alle tallene fra 1 til 100. Jeg hadde lagd et eksempel på forhånd slik at de som var usikre hadde noe å se etter når de skulle fylle inn. Deretter skulle elevene fargelegge to og to ruter blå eller røde. Mellom disse rutene skulle de tegne en stige. Elevene kunne selv velge hvilke tall stigene skulle være mellom. Spilleren klatrer oppover stigen mellom to blå ruter og nedover mellom to røde. Til slutt klippes spillebrettet ut og limes over på papp slik at det holder seg lenger.

Dette var en aktivitet som virkelig engasjerte elevene og de fikk masse trening i tallrekkefølge, forskjellen på ener- og tierplass, telling og utvikling av romfølelsen.

Gleder meg til elevene blir ferdige med stigespillene slik at vi kan ta dem i bruk =)

#matematikk #stigespill #addisjon #subtraksjon #telling #ener-og tierplass

Ener- og tierplass

I dag hadde vi en kjempemorsom matematikktime. Både elevene og jeg koste oss med aktivitetene.

Målet for timen var at elevene skulle bli tryggere på ener- og tierplassen.

Vi startet timen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen og en kortstokk med tallene fra 1 til 9.

Deretter ble elevene satt i gruppe med en læringspartner. De fikk utdelt kort og fem gule lapper hver. Nå skulle de trekke to kort etter tur,  det første kortet skulle legges på enerplassen og det andre skulle legges på tierplassen. Da de hadde lagt kortene, skulle de lese tallet og deretter skrive det ned på en gul lapp. Elevene trakk kort og skrev ned tallene annenhver gang til de hadde skrevet et tall på hver lapp (eller til jeg avsluttet aktiviteten).Neste aktivitet var en sorteringsoppgave. Læringspartnerne skulle nå sammen sortere tallene sine i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene.


Til slutt skulle hver enkelt elev velge seg en lapp/ett tall og ta med seg frem i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle de 20 tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene rekke opp hånda. 3 stykker mente de hadde de minste og fikk komme frem. Elevene og jeg diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Her fikk vi fundert og diskutert masse om forskjell på ener- og tierplass og om hvordan vi kunne vite hvilket tall som var minst om det var like mange på tierplassen, men ulikt antall på enerplassen. Elevene fikk snakket masse matematikk =) Eleven med det minste tallet fikk henge opp sitt tall/lapp og så var det å finne ut hvem som hadde det nest minste tallet. Siden ingen av de andre som var fremme hadde det nest minste, måtte elevene fundere over hvilket tall som antageligvis stod på tierplassen til det nest minste. Flere hadde forslag til at det måtte være to tiere, og hadde gode begrunnelser for dette. Da fikk alle som hadde et tall med to tiere komme frem og så måtte vi sammen komme frem til hvem av de som var minst. Slik jobbet elevene til alle hadde fått hengt opp sitt tall. Det ble en lang rekke med flotte tall som alle elevene hadde et eieforhold til.


En vellykket og morsom læringsøkt hvor jeg tror elevene har lært masse.

#matematikk #enerplass #tierplass #posisjonssystemet #læringspartner