Foredrag for neste års førstetrinnsforeldre

Nå er det igjen tid for besøksdager for høstens førstetrinnselever og informasjon til foreldrene/foresatte. Jeg fikk i oppdrag å holde et foredrag for foreldre/foresatte. Da skulle jeg si noe om matematikk og hvordan de kan være med å bidra slik at elevene opplever glede og mestring i faget.

Under kommer gangen i foredraget:

  1. Presentasjon av meg selv.
  2. Oppvarming av mattehjernen med en liten filmsnutt .
  3. Snakke litt om hvorfor matematikk er viktig og hvorfor/hvordan foreldrene/foresatte er viktige.
  4. Litt om hva foreldrene/foresatte kan gjøre på hjemmebane i forhold til telling og begreper.
  5. Eksempler på hvordan de kan bruke ulike hverdagssituasjoner; bl.a butikken, matlaging, reise og fritidsaktiviteter for å vise at matematikk og regning er en naturlig del av livet vårt. Snakke om hvordan dette er med og gir elevene masse praktisk erfaring i faget.
  6. Spill og viktigheten av dette.
  7. Snakke om hvordan vi jobber med matematikk og regning på skolen i 1.trinn.
  8. Oppsummering.

Forhåpentligvis satt de fleste foreldre/foresatte igjen med ett eller flere tips som de følte de kunne ta i bruk på hjemmebane med sine egne barn.

2017-04-25 (1)