Foredrag for neste års førstetrinnsforeldre

Nå er det igjen tid for besøksdager for høstens førstetrinnselever og informasjon til foreldrene/foresatte. Jeg fikk i oppdrag å holde et foredrag for foreldre/foresatte. Da skulle jeg si noe om matematikk og hvordan de kan være med å bidra slik at elevene opplever glede og mestring i faget.

Under kommer gangen i foredraget:

 1. Presentasjon av meg selv.
 2. Oppvarming av mattehjernen med en liten filmsnutt .
 3. Snakke litt om hvorfor matematikk er viktig og hvorfor/hvordan foreldrene/foresatte er viktige.
 4. Litt om hva foreldrene/foresatte kan gjøre på hjemmebane i forhold til telling og begreper.
 5. Eksempler på hvordan de kan bruke ulike hverdagssituasjoner; bl.a butikken, matlaging, reise og fritidsaktiviteter for å vise at matematikk og regning er en naturlig del av livet vårt. Snakke om hvordan dette er med og gir elevene masse praktisk erfaring i faget.
 6. Spill og viktigheten av dette.
 7. Snakke om hvordan vi jobber med matematikk og regning på skolen i 1.trinn.
 8. Oppsummering.

Forhåpentligvis satt de fleste foreldre/foresatte igjen med ett eller flere tips som de følte de kunne ta i bruk på hjemmebane med sine egne barn.

2017-04-25 (1)

 

Foredrag for neste års førstetrinnsforeldre

I morgen skal jeg ha et kort foredrag for neste års førstetrinnsforeldre. Temaet er matematikk og hvordan foreldrene kan bidra for sitt barn.

tellesang

Under kommer gangen i foredraget:

 1. Presentasjon av meg selv.
 2. Oppvarming av mattehjernen med en liten filmsnutt .
 3. Snakke litt om hvorfor matematikk er viktig og hvorfor foreldrene/foresatte er viktige.
 4. Litt om hva foreldrene/foresatte kan gjøre på hjemmebane i forhold til telling og begreper.
 5. Eksempler på hvordan de kan bruke ulike hverdagssituasjoner; bl.a butikken, matlaging, reise og fritidsaktiviteter for å vise at matematikk og regning er en naturlig del av livet vårt. Også snakke om hvordan dette er med og gir elevene masse praktisk erfaring i faget.
 6. Spill og viktigheten av dette
 7. Snakke om hvordan vi jobber med matematikk og regning på skolen i 1.trinn.
 8. Oppsummering.

Jeg trives ikke veldig godt med å holde foredrag, så må si jeg gruer meg litt (har bare godt av treningen….) Forberedelsene er gjort, og jeg er forhåpentligvis klar.