Multiplikasjon med hundrerbrett

Dagens tips er å bruke hundrerbrett når elevene jobber med gangetabellen. Ved å bruke disse, får elevene visualisert gangestykket samtidig som de får brukt sin taktile sans i innlæringen. Vi har jobbet med hundrerbrettene på ulike måter,  jeg har sagt gangestykker som elevene skal lage på brettet, og at elevene har selv lagd gangestykker som de skulle skrive ned etterpå.

Multiplikasjon på hundrerbrett kan brukes på ulike måter, elevene kan tenke ruter, eller som her, tenke pigger/stolper. Erfaringsmessig konkretiseres gangestykkene for de minste best ved å la de tenke pigger/stolper. Opplever at bruk av hundrerbrett gjør ganging mer konkret og at det er med og bedrer forståelsen hos mange av elevene.

Multiplikasjon – tallerken

Her kommer neste tips (ideen fant jeg på siden undervisningstips på Facebook) til aktivitet når elevene jobber med multiplikasjon:


Har limt sammen to tallerkener på midten. På den øverste har jeg skrevet gangestykker og på den nederste står svarene (produktet). Gangestykkene er skrevet på «klaffer» som kan løftes opp slik at svaret kommer til syne.

Med denne aktiviteten kan elevene sitte alene eller med læringspartner og regne ut gangestykket for så å sjekke om svaret er rett. Slik får de rask tilbakemelding, samtidig som det er en morsom aktivitet å øve gangetabellen med.

 

Hverdagsmatematikk – multiplikasjon

Var på butikken og handlet i går og kommer over disse «tilbudene».Dette var midt i blinken siden elevene jobber med 5-gangen om dagen. I tillegg er dette et godt eksempel på noe elevene kan møte i hverdagen – hvardagsmatematikk. Skyndte meg derfor å ta bilder slik at jeg kunne bruke eksemplene i undervisningen i dag.

Startet med å presenterte et dilemma for elevene: Hva er billigst? Er det billigst å kjøpe 5 enkle boller eller er det billigst å kjøpe en 5pk med boller?

Elevene hadde ulike synspunkter på dette og før de tenkte pris, mente noen at det var lurest å kjøpe 5pk, for da sparte du tid ved å slippe å plukke bollene opp i posen selv. Andre mente at det var billigst å kjøpe 5pk, mens andre igjen forstod raskt at det kostet like mye. Det var veldig moro å få være med på resonnementene til elevene og ikke minst øyeblikket da det gikk opp for dem at dette ikke var noe tilbud, men en måte for å få kundene til å handle mer.

Da vi hadde diskutert oss ferdig på 5 boller kontra 5pk med boller, sjekket vi ut om det var noe å spare på å kjøpe 20 boller.

Etter denne økta tror jeg det er mange små detektiver som kommer til å følge godt med når de er på butikken for å handle fremover =)

 

Multiplikasjonssirkler

Her kommer neste tips, multiplikasjonssirkler:


1. Tegn to sirkler på tavla. I den midterste skriver du oppgaven som skal gjennomføres (i dette tilfellet å multiplisere med 2). Skriv deretter inn tall mellom de to sirkleme, bruk tall innenfor tallområdet elevene jobber med (her i tallområdet 1-10). Lag en slik multiplikasjonssirkel til hvert lag.

2. Del elevene  inn i to lag. Førstemann velger ett tall mellom de to sirklene. Dette tallet skal deretter multipliseres med 2 og svaret skal skrives utenfor tallet. Deretter er det nestemann sin tur og slik fortsetter det til alle tallene er multiplisert med 2. Laget som er raskest og har alle regnestykkene rett, har vunnet.

Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. I stedet for multiplikasjon kan elevene addere, subtrahere eller dividere. Tallområdene kan også varieres etter hvile tallområder elevene arbeider i.

Multiplikasjon

Endelig har 3.trinn startet med MULTIPLIKASJON. Dette emnet synes jeg er kjempemorsomt å undervise i og det finnes så mange ulike aktiviteter man kan gjennomføre med elevene. Kommer til å komme med ulike tips på bloggen fremover. Første tipset er multiplikasjonstrekanter:


Disse kan du lage til alle gangetabellene. Produktet skrives i det ene hjørnet og  faktorene i de to andre. Elevene kan jobbe sammen to og to eller i grupper. En elev holder over et av hjørnene, og medelevene skal finne ut hvilket tall som skjules ved å se på de to tallene som er synlige. På denne måten får elevene masse øvelse i multiplikasjon, både ved å finne produktet eller ved å resonnere seg frem til hvilken faktor som mangler.