Regnemaskin med 9-gangen

I dag har elevene jobbet med 9-gangen.

Vi startet med at alle lagde sin egen «regnemaskin» for 9-gangen:

Fremgangsmåte for bruk av «regnemaskinen»:

 • Tenk deg at alle fingrene er nummerert fra 1-10.
 • Tenk på et regnestykke i 9-gangen, f.eks 9 ganger 3.
 • Siden du ganger med 3, skal finger nummer 3 brettes ned. Fingrene som er til venstre for den bøyde skal telles som tiere, og de til høyre som enere.

img_0329

 

 

 

 

 

 • Det er to tiere til venstre for den bøyde fingeren og 7 enere til høyre, svaret på 9 ganger 3 blir derfor 27.

Fremgangsmåte for å lage «regnemaskinen»:

 • La elevene tegne et omriss av hendene sine for deretter å klippe dem ut.
 • Lim deretter håndflatene fast på et ark mens fingrene er «fri».  Lim hendene slik at tomlene peker mot hverandre (dette for å gjøre det enklere for elevene når de skal overføre fra å bruke regnemaskinen til å bruke hendene sine).
 • Så er det bare å sette i gang å regne!

 

4 på rad med gangetabellen

Vi øver stadig vekk på gangetabellen. I dag jobbet elevene med spillet 4 på rad. Dette ligger i ressursbiblioteket til Malimo og kan lastes ned gratis her (det eneste du trenger er å lage deg en bruker).

Spillet falt i smak og elevene fikk øvd masse på gangetabellene. De la på en og en brikke på spillebrettet etter tur. Elevene måtte si gangestykket med svar før de kunne legge på brikken, og den som fikk først fire på rad (loddrett, vannrett eller på skrå) vant.

img_0319

Gangetabellen

Elevene har jobbet med gangetabellen på ulike måter. I dag var aktiviteten en gangelek/spill.

Utstyr:

 • 2 terninger
 • ruteark
 • blyant og farger

Fremgangsmåte:

 • Elevene ble satt i grupper på to og to
 • De kastet to terninger etter tur. Verdien på terningene skulle multipliseres med hverandre. Deretter skulle de fargelegge multiplikasjonsstykket på rutearket. Eks: om en elev fikk 3 og 4 på terningene, skulle hen fargelegge regnestykket i rutenettet og skrive svaret i firkanten. Deretter var det partneren sin tur, og slik fortsatte det.
 • Etter hvert fyltes arket opp av mange multiplikasjonsstykker. Taperen var den som ikke fikk plass til å fargelegge sitt neste regnestykke.

Med denne aktiviteten måtte elevene veksle mellom ulike representasjonsformer og de fikk masse erfaringer med multiplikasjonstabellen opp til 6-gangen.

Multiplikasjonssirkler

Her kommer neste tips, multiplikasjonssirkler:


1. Tegn to sirkler på tavla. I den midterste skriver du oppgaven som skal gjennomføres (i dette tilfellet å multiplisere med 2). Skriv deretter inn tall mellom de to sirkleme, bruk tall innenfor tallområdet elevene jobber med (her i tallområdet 1-10). Lag en slik multiplikasjonssirkel til hvert lag.

2. Del elevene  inn i to lag. Førstemann velger ett tall mellom de to sirklene. Dette tallet skal deretter multipliseres med 2 og svaret skal skrives utenfor tallet. Deretter er det nestemann sin tur og slik fortsetter det til alle tallene er multiplisert med 2. Laget som er raskest og har alle regnestykkene rett, har vunnet.

Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. I stedet for multiplikasjon kan elevene addere, subtrahere eller dividere. Tallområdene kan også varieres etter hvile tallområder elevene arbeider i.

Gangelek

Gunnild Støre har hatt denne gangeleken med sine elever.

Antall deltakere per lag: 5 (+ ev. 1 kontrollør)
Antall lag: minst 2

Forberedelser:

 1. Skriv tallene fra disse 5 tallparene på ark, ett tall på hvert ark.
  1 og 3
  0 og 8
  2 og 6
  7 og 4
  5 og 9
 2. Fest hvert tallpar på deltakerne, ett tall foran og ett bak på ryggen.
  (Settes fast med binders eller sikkerhetsnål. Arkene kan også lamineres og festes sammen i par med tråder). Deltakerne må vite hvilket tall de har foran og hvilket de har bak. Disse tallene utgjør siffrene i et svar i den lille multiplikasjonstabellen.

Spillet:
Deltakere på gruppen står ved siden av hverandre på en rekke.
Lærer trekker/velger et gangestykke som gruppene skal svare på raskest mulig. (Det eneste stykket du ikke kan ta er 8 x 10 siden sifrene 8 og 0 er festet på samme deltaker.)

Eks. Lærer velger/trekker 5 x 3.
De to deltakere som har «sifrene» 1 og 5 på seg,  tar ett skritt frem og stiller seg opp i riktig rekkefølge slik at riktig svar vises. De må stille seg opp slik at tier og ener vises tiktig i forhold til hverandre (eks. 15 og ikke 51).
Poeng til det laget som raskest viser rett svar.

Deltakerne går tilbake på rekka, og lærer velger/trekker nytt multiplikasjonsstykke.

Variasjoner av spillet:
Lage oppgaver med addisjon/subtraksjon/divisjon.

Tips:
Lag to bunker med lapper med tallene 1 – 10 som ikke er i rekkefølge. Trekk ett tall fra hver bunke når du skal lage multiplikasjonsstykker (Unntatt 8 x 10).

Takk for at du ville dele =)