Koordinatsystemet

I dag har eleven jobbet med koordinatsystemet på ulike måter. Etter å ha introdusert koordinatsystem og koordinater i klasserommet, gikk vi ut for å være i aktivitet mens vi testet ut lærdommen.

Hadde gjort om hundrerrutene i skolegården til et koordinatsystem ved å skrive på tallene 1-10 på de to «aksene». Delte deretter gruppa inn i to lag og ga hvert lag to 1-10 terninger i ulik farge. Den ene fargen skulle være den første koordinaten og den andre fargen koordinat nummer to. Deretter skulle den første på hvert lag kaste terningene, lese av koordinatene og løpe og stille seg opp på riktig sted i koordinatsystemet. Så var det nestemann på laget sin tur, osv. Vinnerlaget var det som først klarte tre på rad.

Denne aktiviteten skapte mye aktivitet og alle elevene klarte å lese av riktige koordinater og stille seg på riktig sted i koordinatsystemet.

Til slutt gikk vi inn igjen i klasserommet og løste lignende oppgaver i matteboka.

I denne økten fikk elevene tatt ulike intelligenser i bruk i innlæringen og de fikk variere læringen mellom stort og lite format.

Hundrerute

I skolegården har vi fått malt opp en hundrerute. Denne er kjempefin og kan brukes til masse i undervisningen.

hundrerrute

Noen forslag til hva den kan brukes til:

  • Telling forlengs og baklengs.
  • Finne et bestemt tall som lærer sier; f.eks løp til tallet 4, løp til et partall, løpt til en tall i 6-gangen, osv.
  • Løpe/hoppe partall og oddetall.
  • Regning med addisjon og subtraksjon.
  • Finne tallvenner; alt fra tiervenner til hundrervenner.
  • Se på hvordan gangetabellene danner mønster i hundreruten.
  • Løpe/hoppe gangetabellene.
  • Og mye, mye mer…..bare å legge igjen kommentar om du har gode tips og ideer til hva den kan brukes til :0)
#matematikk #hundrerute#addisjon #subtraksjon #multiplikasjon