Norsk-ordlek

Denne aktiviteten har jeg kalt Moro med ord.

Dette er en aktivitet jeg har brukt som ekstraoppgave i norsken. Oppgaven er lett å differensiere og kan tilpasses ulike klassetrinn. Jeg har brukt den  på 3. og 4.trinn.

moro med ord

Elevene får i oppgave å finne flest mulig ord i kryssordet, og de kan finne dem vannrett eller loddrett (her er det lett å differensiere ved å la de raskeste finne på skrå og baklengs også). En variant kan være å finne flest verb, flest substantiv, etc. Eleven som fant flest ord med disse bokstavene fant hele 14 ord. Klarer du flere?

Bokstavene er festet med «lærertyggis» og man kan lett skifte ut noen eller alle bokstavene. Aktiviteten kan også differensieres ved å ha færre eller flere bokstaver i hver rad og kolonne.

Dette har vært en populær aktivitet hos mine elever.

#norsk #moromedord #ordlek

Høyfrekvente ord

Høyfrekvente ord

15 av de vanligste ordene i språket vårt utgjør 24 % av en vanlig avistekst, mens de 200 vanligste ordene  utgjør ca halvparten av ordene i en normal tekst (Fagbokforlaget). Om elevene lagrer de mest høyfrekvente ordene i minnefunksjonen i hjernen, vil de lese veldig mye raskere. Da leser de hele ordbilder og ikke bokstav for bokstav. Dette vil frigjøre energi til annen læring.

De 15 mest høyfrekvente ordene er:

i            til         for
og         det       av
det       å           år
som      at          med
har       en         de
Ute på nettet ligger det ulike sider med programmer for å øve på de høyfrekvente ordene. Her ligger det fine oppgaver til øving. Denne siden er lagd av Eva Owren (2008). Oppgavene er lagd som en PowerPoint, og når du starter den, velger du først tidsintervallet du ønsker ordene skal komme frem i, deretter er det bare for elevene å sette i gang å øve. De kan øve enkeltvis, i grupper eller hele klassen samtidig. Fint å sette på flere runder i løpet av en dag, kort og effektiv læring. Etter hvert vil ordbildene bli lagret hos den enkelte.

denne siden, som ligger på Stuenes skole sine hjemmeside, kan du finne ulike linker hvor elevene kan øve på de 500 mest høyfrekvente ordene. Linkene er delt inn i kategorier som lett,  middels eller ekspert og du bestemmer selv hvor mange ord som skal øves om gangen. Disse oppgavene er også lagd som PowerPoint.

#norsk #høyfrekvente ord

Bokstavlek

 

  • 2 lag
  • 5 på hvert lag

Hver person har en bokstav på magen og en bokstav på ryggen (jeg skrev bokstavene på et A4-ark, som jeg laminerte og festet med tråd øverst slik at det kunne tres på som et startnummer).

Bokstavene er satt sammen som følge :

G+U

L+A

L+E

J+E

D+N

De to lagene skal stå på rekke med ansiktene mot hverandre. Begge lag har de samme bokstavene.

En leser opp ett og ett ord som lagene skal stave raskest mulig. De staver ordene ved å bytte om på rekkefølgen for hvor de står, noen må kanskje snu seg med ryggen til osv.

Forslag på ord (dette er bokstaver\ord jeg har brukt med disse bokstavene, men det kan selvfølgelig velges andre):

LENGE

GLEDE

ENGEL

JULEN

GLADE

Opplegget er prøvd ut både på mellomtrinnet og på julebord for lærere, like moro alle steder.

kids

Bokstavinnlæring

I bokstavinnlæringen finnes det ulike serier på nett/TV som er gode og fine supplementer til undervisningen. Jeg har ofte  vist disse mens elevene spiser. Disse gir masse læring, både i forhold til hvordan bokstavene formes og skrives, lyden til bokstavene og trening i å lytte ut lyden i ulike ord. I tillegg er seriene bra lagd og de fasinerer elevene.

  • Lesekorpset: Dette er en norsk serie som går på NRK. Barna blir i denne serien inspirert til å utforske alfabetet.
  • Bokstavkongen: Denne serien er lagd som et eventyr fra lyd til bokstav. Kommer i tillegg med app, bok og aktivitetshefte.

bokstaver

#norsk #bokstaver #bokstavinnlæring #lesekorpset #bokstavkongen