Gangesirkler

Prøver stadig å finne nye måter å øve inn gangetabellen slik at elevene får brukt ulike sanser. Kom over gangesirkler på youtube og dette fikk jeg lyst til å prøve med mine elever.

Først tegnet jeg sirkler på asfalten og skrev sifrene fra 0 til 9 i riktig rekkefølge rundt sirkelen. Deretter startet vi med 2-gangen og tegnet streker fra siffer til siffer: 2-4-6-8….da vi kom høyere enn 9, forklarte jeg at det var det siste sifferet i tallet som sifrene symboliserte. Etter å ha tegnet ferdig gangesirkelen til 2-gangen, fikk elevene øve på å gå 2-gangen i sirkelen mens de artikulerte høyt. Deretter gjorde vi det samme med 3-gangen. Mønstrene i sirklene ble veldig forskjellige. «Dette er jo som kunst», sa en elev, og jeg kan ikke være mer enig, matematikk er nydelig! Dette skal vi etter hvert gjøre med alle gangetabellene.

Med disse sirklene får elevene tatt i bruk ulike sanser og intelligenser i innlæringen. De får både brukt den visuelle, den kroppslige og kinestetsiske, den verbale og den rytmiske intelligensen samtidig. Jeg tror at elevene automatiserer multiplikasjonstabellen best ved at vi bruker ulike aktiviteter i innlæringen, og denne aktiviteten var med på det.

For flere tips til jobbing med multiplikasjon, trykk her.

Regnemaskin med 9-gangen

I dag har elevene jobbet med 9-gangen.

Vi startet med at alle lagde sin egen «regnemaskin» for 9-gangen:

Fremgangsmåte for bruk av «regnemaskinen»:

 • Tenk deg at alle fingrene er nummerert fra 1-10.
 • Tenk på et regnestykke i 9-gangen, f.eks 9 ganger 3.
 • Siden du ganger med 3, skal finger nummer 3 brettes ned. Fingrene som er til venstre for den bøyde skal telles som tiere, og de til høyre som enere.

img_0329

 

 

 

 

 

 • Det er to tiere til venstre for den bøyde fingeren og 7 enere til høyre, svaret på 9 ganger 3 blir derfor 27.

Fremgangsmåte for å lage «regnemaskinen»:

 • La elevene tegne et omriss av hendene sine for deretter å klippe dem ut.
 • Lim deretter håndflatene fast på et ark mens fingrene er «fri».  Lim hendene slik at tomlene peker mot hverandre (dette for å gjøre det enklere for elevene når de skal overføre fra å bruke regnemaskinen til å bruke hendene sine).
 • Så er det bare å sette i gang å regne!

 

Gangetabellen

Elevene har jobbet med gangetabellen på ulike måter. I dag var aktiviteten en gangelek/spill.

Utstyr:

 • 2 terninger
 • ruteark
 • blyant og farger

Fremgangsmåte:

 • Elevene ble satt i grupper på to og to
 • De kastet to terninger etter tur. Verdien på terningene skulle multipliseres med hverandre. Deretter skulle de fargelegge multiplikasjonsstykket på rutearket. Eks: om en elev fikk 3 og 4 på terningene, skulle hen fargelegge regnestykket i rutenettet og skrive svaret i firkanten. Deretter var det partneren sin tur, og slik fortsatte det.
 • Etter hvert fyltes arket opp av mange multiplikasjonsstykker. Taperen var den som ikke fikk plass til å fargelegge sitt neste regnestykke.

Med denne aktiviteten måtte elevene veksle mellom ulike representasjonsformer og de fikk masse erfaringer med multiplikasjonstabellen opp til 6-gangen.

Gangelek

Gunnild Støre har hatt denne gangeleken med sine elever.

Antall deltakere per lag: 5 (+ ev. 1 kontrollør)
Antall lag: minst 2

Forberedelser:

 1. Skriv tallene fra disse 5 tallparene på ark, ett tall på hvert ark.
  1 og 3
  0 og 8
  2 og 6
  7 og 4
  5 og 9
 2. Fest hvert tallpar på deltakerne, ett tall foran og ett bak på ryggen.
  (Settes fast med binders eller sikkerhetsnål. Arkene kan også lamineres og festes sammen i par med tråder). Deltakerne må vite hvilket tall de har foran og hvilket de har bak. Disse tallene utgjør siffrene i et svar i den lille multiplikasjonstabellen.

Spillet:
Deltakere på gruppen står ved siden av hverandre på en rekke.
Lærer trekker/velger et gangestykke som gruppene skal svare på raskest mulig. (Det eneste stykket du ikke kan ta er 8 x 10 siden sifrene 8 og 0 er festet på samme deltaker.)

Eks. Lærer velger/trekker 5 x 3.
De to deltakere som har «sifrene» 1 og 5 på seg,  tar ett skritt frem og stiller seg opp i riktig rekkefølge slik at riktig svar vises. De må stille seg opp slik at tier og ener vises tiktig i forhold til hverandre (eks. 15 og ikke 51).
Poeng til det laget som raskest viser rett svar.

Deltakerne går tilbake på rekka, og lærer velger/trekker nytt multiplikasjonsstykke.

Variasjoner av spillet:
Lage oppgaver med addisjon/subtraksjon/divisjon.

Tips:
Lag to bunker med lapper med tallene 1 – 10 som ikke er i rekkefølge. Trekk ett tall fra hver bunke når du skal lage multiplikasjonsstykker (Unntatt 8 x 10).

Takk for at du ville dele =)