Tallvenner og noomteppe

Denne uke jobbet vi med tallvennene til 5 på 1.trinn. Vi snakket først om hva som kunne bli 5 og at vi kunne lage et noomteppe med 5-staver. Deretter lagde elevene noomtepper med 5 på hver sin ipad. Til slutt møttes vi i samling og elevene fikk vise sitt noomteppe, deretter lagde vi et teppe sammen på smartboarden ut fra forslagene de hadde på sin Ipad. For hver 5-stav elevene foreslo, lagde vi den først med noomer, og så oversatte vi til mattespråk og skrev 5-staven med symboler på tavla.

På denne måten fikk de både visualisert tallvennene og oversatt til mattespråk ved hjelp av symbolene.

Noom-tepper og tallvennene til 6

I dag har vi jobbet med tallvennene til 6, og måten vi har jobbet på er ved å lage noom-tepper på Dragonbox. Etter å ha modelert et noom-teppe med tallvennene til 4 på smartboarden, gikk elevene tilbake til plassene sine for å lage sine egne noom-tepper med tallvennene til 6 på iPad´ene. Dette ble så konkret for elevene at alle mestret veldig raskt. Det var veldig moro å høre når de satt og jobbet: «Jeg kan ha tre toere, det blir seks», «Hvis jeg har fem og en til blir det riktig» eller «Sju ble en for mye, da må jeg skjære den opp».

Deretter oppsummerte vi og til slutt viste stolte elever frem sitt noom-teppe til sine medelever.

Matematikk – tallvennene til 7

Sitter og forbereder morgendagens matematikktimer. Temaet om dagen er tallvenner og nå jobber vi med tallvennene til 7. Under kommer en beskrivelse av morgendagens undervisning i matematikk:

  1. Elevene slippes inn en og en og setter seg rolig i samling. På smartboard spilles en tellesang og elevene kan være med å synge. Sangen finner du her. Dette for å varme opp mattehjernen og få fokuset over på tall og matematikk.
  2. Deretter repeterer vi 7-vennene. Her tenker jeg å visualisere med fargeblyanter som skal fordeles i to  penal. På hvor mange ulike måter kan vi fordele blyantene? Deretter kobler vi den visuelle fordelingen av blyantene opp mot de konkrete addisjonsstykkene og skriver dem opp på smartboard.
  3. Så skal vi ha en 7-venn lek. Jeg holder opp et tall, deretter skal elevene holde opp riktig antall fingre som tilsvarer 7-vennen til tallet. Slik får jeg en rask oversikt over hvem som har full kontroll på tallvennene til 7 og hvem som trenger ekstra øvelse på dette.
  4. Deretter går elevene regnestykker som gir 7 til svar på ei stor tallinje på gulvet. Her er det viktig at elevene artikulerer regnestykkene høyt samtidig som de forflytter kroppen. Slik blir den kroppslige intelligensen aktivert og relasjonen mellom kroppen og hodet forsterkes.tallinje
  5. Så skal elevene jobbe med oppgaver i Tusen Millioner. Her er det også oppgaver som går på 7-venner. Da får de igjen repetert tallvennene til 7, samtidig som jeg kan gå rundt å veilede og samtidig få et enda bedre bilde av hvordan elevene ligger an.
  6. På slutten av timen får alle et tall av meg, de må si 7-vennen til dette tallet før de får gå ut.

Nå gleder jeg meg til morgendagens matematikktimer =)

#matematikk #tallvenner #7-venner #tallinje