Matematikk – tallvennene til 7

Sitter og forbereder morgendagens matematikktimer. Temaet om dagen er tallvenner og nå jobber vi med tallvennene til 7. Under kommer en beskrivelse av morgendagens undervisning i matematikk:

 1. Elevene slippes inn en og en og setter seg rolig i samling. På smartboard spilles en tellesang og elevene kan være med å synge. Sangen finner du her. Dette for å varme opp mattehjernen og få fokuset over på tall og matematikk.
 2. Deretter repeterer vi 7-vennene. Her tenker jeg å visualisere med fargeblyanter som skal fordeles i to  penal. På hvor mange ulike måter kan vi fordele blyantene? Deretter kobler vi den visuelle fordelingen av blyantene opp mot de konkrete addisjonsstykkene og skriver dem opp på smartboard.
 3. Så skal vi ha en 7-venn lek. Jeg holder opp et tall, deretter skal elevene holde opp riktig antall fingre som tilsvarer 7-vennen til tallet. Slik får jeg en rask oversikt over hvem som har full kontroll på tallvennene til 7 og hvem som trenger ekstra øvelse på dette.
 4. Deretter går elevene regnestykker som gir 7 til svar på ei stor tallinje på gulvet. Her er det viktig at elevene artikulerer regnestykkene høyt samtidig som de forflytter kroppen. Slik blir den kroppslige intelligensen aktivert og relasjonen mellom kroppen og hodet forsterkes.tallinje
 5. Så skal elevene jobbe med oppgaver i Tusen Millioner. Her er det også oppgaver som går på 7-venner. Da får de igjen repetert tallvennene til 7, samtidig som jeg kan gå rundt å veilede og samtidig få et enda bedre bilde av hvordan elevene ligger an.
 6. På slutten av timen får alle et tall av meg, de må si 7-vennen til dette tallet før de får gå ut.

Nå gleder jeg meg til morgendagens matematikktimer =)

#matematikk #tallvenner #7-venner #tallinje

Tallinje

I dag har jeg vært på Jysk og handlet voksduk. Denne skal jeg bruke til å lage ei stor tallinje som skal legges på gulvet. Jeg kjøpte duken 2 meter lang og klippet opp på langs i passende bredder. Grunnet til at jeg bruker en voksduk er fordi den er billig i innkjøp, er holdbar og tar liten plass når den blir rullet sammen.

 

Jeg lagde to ulike tallinjer først en fra 0-10 og så ei fra 0-20. Disse skal jeg bruke for å lære elevene ulike strategier når de regner med subtraksjon. Ved å bruke stor tallinje på gulvet, får elevene tatt hele kroppen i bruk når de skal regne og de er fysisk med å går regnestykkene. Etter at elevene har gått et regnestykke, skriver vi det opp på tavla. Dette for å vise sammenhengen mellom den konkrete handlingen de har utført og de abstrakte tallsymbolene. Deretter får alle elevene hver sin tallinje på pulten, da skal de bruke fingeren til å «gå» med når de skal løse ulike subtraksjonsstykkene.

Tallinja kan også brukes på flere måter. Under kommer noen eksempler:

 • Øve på å telle forlengs og baklengs
 • Be elevene om finne ulike tall
 • Øve på å telle med to og to eller tre og tre
 • «Gå» addisjonsstykker
 • Finne tallet før og etter
 • Introduksjon av multiplikasjon

Om du bor i nærheten av en Jysk-butikk er det bare å løpe og kjøpe. Jeg betalte 50,- for 2 meter på salg, et røverkjøp =)