Tekstoppgaver i matte

Neste uke skal vi starte med tekstoppgaver på 2.trinn. Dette er et tema jeg vet mange synes er vanskelig, ikke bare fordi alle ikke er kompetente lesere enda, men også fordi det krever gode strategier for å tolke en tekstoppgave. Jeg vil derfor gi elevene en strategi de kan bruke når de løser tekstoppgaver.

Strategi:

  1. Hva spørres det etter?
  2. Hva vet jeg?
  3. Lage en tegning.
  4. Stille opp regnestykket/ene.
  5. Finne svaret.
  6. Vurdere svaret.

Jeg vil først starte med å modelere slik at elevene blir kjent med måten å jobbe på, deretter får de selv teste ut i grupper og individuelt. Det er fint å sette elevene sammen i grupper, da får de brukt det matematiske språket samtidig som de veileder og lærer av hverandre.

tellesang

Kom gjerne med gode innspill =)

#matematikk #matte #tekstoppgaver