Regnestrategier for addisjon

Elevene jobber mye med ulike regnestrategier og jeg jobber slik at de skal bli bevisste på hvilke strategier de bruker, både for videre utvikling av egne regneferdigheter og slik at jeg kan veilede dem videre.

Forrige uke jobbet elevene med strategien FYLL OPP TIEREN. Etter å ha gjennomgått dette grundig på tavla, fikk elevene utdelt konkreter slik at de selv kunne få erfaringer med å fylle opp tieren og danne seg bilder av hvordan dette så ut i hodet.


Elevene brukte tierbrett og fikk utdelt brikker og ulike addisjonsstykker. De fikk i oppgave å vise regnestykkene på tierbrettene ved hjelp av brikker i to ulike farger.  Noen brukte litt tid på å forstå at det var ti når tierbrettet var fullt, men dette fikk jeg forklart grundigere til de som trengte det da jeg gikk rundt og veiledet.

Videre jobbing blir å overføre dette til hoderegning og jobbing med tom tallinje.

Problemløsning – grisete regning

Denne problemløsningsoppgaven har jeg funnet i Multi sitt Grublishefte.

Alle grisene, både mammagrisene og grisungene har vært sitt navn, hvert sitt tall. Grisemammaene har navn mellom 14 og 54, og grisungene har navn mellom 0 og 10. Elevene skal finne ut hvilke grisunger som kan tilhøre hvilken mamma og kriteriet er at summen av navnene på alle grisungene i kullet skal bli tallet som står på grisemammaen. På oppgavearket elevene fikk utdelt, var det tegninger av grisemammaene og grisungene.

Dette var en oppgave elevene likte godt og de kom raskt i gang. For at de ikke skulle velge for vanskelig i starten, måtte alle starte med grisemamma 14 og finne ut hvilke grisunger som kunne tilhøre henne. Først måtte de tegne grisemammaen med tallet på. Elevene måtte deretter finne minst fem ulike kull med grisunger hun kunne ha (gjerne flere), og de måtte skrive ned kullene som addisjonsstykker i kladdeboka si.

Etter hvert kunne de velge en annen grisemamma og følge samme kriterier. Denne aktiviteten var lett å differensiere og samtlige elever fikk mulighet til å jobbe i sin proximale sone. Noen mente at ingen av grisungene kunne ha samme navn, mens andre mente at flere grisunger kunne hete det samme. Dette skapte et hav av ulike løsningsmuligheter, veldig morsomt.

Vi avsluttet i samling med at alle elevene fikk komme frem å vise hva de hadde gjort og lese opp et av regnestykkene sine. Mange stolte elever =)

Denne aktiviteten har elevene jobbet med over to ulike matematikktimer.

Tekstoppgaver i matte

Neste uke skal vi starte med tekstoppgaver på 2.trinn. Dette er et tema jeg vet mange synes er vanskelig, ikke bare fordi alle ikke er kompetente lesere enda, men også fordi det krever gode strategier for å tolke en tekstoppgave. Jeg vil derfor gi elevene en strategi de kan bruke når de løser tekstoppgaver.

Strategi:

  1. Hva spørres det etter?
  2. Hva vet jeg?
  3. Lage en tegning.
  4. Stille opp regnestykket/ene.
  5. Finne svaret.
  6. Vurdere svaret.

Jeg vil først starte med å modelere slik at elevene blir kjent med måten å jobbe på, deretter får de selv teste ut i grupper og individuelt. Det er fint å sette elevene sammen i grupper, da får de brukt det matematiske språket samtidig som de veileder og lærer av hverandre.

tellesang

Kom gjerne med gode innspill =)

#matematikk #matte #tekstoppgaver

Ener- og tierplass

I dag var målet på  2.trinn å bli tryggere på ener- og tierplass.

Vi startet mattetimen med å repetere ener- og tierplass ved hjelp av kulekalenderen.

Deretter fikk elevene utdelt tre gule lapper og en terning hver. Nå skulle de kaste terningen og det første tallet skulle skrives på enerplassen og tallet fra kast nummer to skulle skrives på tierplassen. Elevene skulle kaste terningen seks ganger slik at de fikk skrevet tre tosifrede tall, ett på hver lapp. Så skulle elevene sortere sine tall i stigende rekkefølge. Deretter ble de satt sammen i grupper på to og to eller tre og tre. Nå skulle de sammen sortere tallene til hele gruppa i stigende rekkefølge. Her ble det mye god diskusjon og refleksjon over størrelsen på de ulike tallene og hvor de skulle plasseres.


Til slutt fikk alle elevene velge seg to tall de kunne ta med seg i samling. Nå skulle vi sammen sortere alle tallene elevene hadde med. Først skulle de som trodde de hadde de minste tallene komme frem. Elevene diskuterte i plenum hvilket av de tre tallene som var minst og hvorfor. Så hang eleven med det minste tallet opp sitt på tavla, så den med det nestminste osv. Deretter skulle alle som hadde et to-tall på tierplass komme frem og stille seg i stigende rekkefølge. Her ble det interresant å følge med på hvordan elevene organiserte seg, hvordan de samarbeidet og kom frem til riktig rekkefølge. Elevene fikk snakket masse matematikk og brukt det matematiske språket. Så tok vi for oss tallene med tre på tierplassen og slik fortsatte vi til alle tallene var hengt opp i riktig rekkefølge på tavla.

På denne måten fikk elevene et eierforhold til sine tall og det motiverte til aktivt å bidra i denne timens sortering av tall samtidig som de fikk reflektert over forskjellen på ener- og tierplass.


#matematikk #matte #tallsystemet #titallssystemet

Kosebamser

Kosebamse-dag på 2.trinn

Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen.


På forhånd hadde elevene hatt egen oppgave om kosebamsen i lekse hjemme. Da skulle de skrive navnet til bamsen, fortelle om når de hadde fått den, beskrive bamsen og fortelle hva som var fint med sin bamse.

I dag fikk alle vise frem sin bamse og de kunne lese opp det di hadde skrevet om kosebamsen (elevene kunne velge at lærer leste opp også). Moro å se så mange stolte elever vise frem og fortelle om sin kosebamse. Det var veldig koselig å høre om hva som var spesielt med den enkelte elevs bamse og det varmet godt langt inn i hjertet og høre om dette. Elevene var tydelig stolte og bamsene betydde noe spesielt. Mange syntes bamsen sin var veldig god å kose på, andre syntes sin var myk, noen likte godt å leke med sin og de fleste syntes den var veldig trygg og god på natta.

Kosebamsene fikk selvfølgelig være med ute i pausene og dette førte til mye koselig lek.

I Kunst og håndverk malte alle elevene kosebamsen din, så nå pryder supre tegninger veggene i klasserommet. Siste time hadde vi leketime og da var det mulighet for å leke med bamsene. Her ble det lekt alt fra familie og butikk til at bamsene fikk være med på ulike konkurranser eller lære ulike triks som salto og piruetter.

Dette var en veldig vellykket dag og i garderoben før de gikk hjem kom kommentarer som:

-Kan vi ha med kosebamsen neste fredag også?

-Bamsen min har hatt det veldig bra?

-Bamsen min har fått nye venner.

-Min kommer til å sovne tidlig i dag, for den er sliten.

Jeg har fått prøvekose massevis av bamser i dag, så tror jeg kommer til å sovne godt til kvelden jeg også.

GOD HELG =)

#undervisningstips #kosebamser #kosebamse-dag

 

Mattekoffert

Nå er mattekoffertene for årets 2.trinnselever ferdige. Som nevnt i tidligere blogginnlegg, tenker jeg at elevene skal få med seg kofferten hjem etter tur. Har tenkt å sende dem med hjem på torsdager og la eleven(e) beholde de over helga slik at de får massevis av tid til å leke seg med det matematiske innholdet.

Innholdet blir som følger:

Gleder meg til å komme i gang og håper elever og foresatte synes dette er like morosomt som meg =)