Tiervenner – uteskole

I dag har elevene jobbet med tiervenner på ulike måter ute. De har tatt i bruk ulike sanser og intelligenser i aktivitetene:

  • Tiervennmatrise

Elevene har hoppet tiervennene samtidig som de har artikulert dem høyt.

  • Tiervennstepp: Elevene steppet tiervennene samtidig som de artikulerte dem høyt. «5 pluss 5 er 10, 4 pluss 6 er 10».

 

Tiervennsatfett: Elevene ble delt inn i to lag. Lagene kastet hver sin nierterning, og den første i rekka skulle løpe til tiervennen til tallet terningen viste og tilbake. Deretter var det neste elev sin tur.

Elevene syntes det var gøy å ha mattetimen ute og å kunne bruke kropp og høy stemme i aktiviteter med tiervennene. Håper at enda flere har blitt trygge på tiervennene etter denne økta.