Multiplikasjon – nettsider

Her kommer tips til ulike nettsider med blant annet spill som kan fenge elevene når de arbeider med multiplikasjon:

 • GANGETESTEREN (matematikk.org): I dette spillertkan elevene velge en eller flere gangetabeller og de kan velge mellom tre hastigheter: ingen, middels eller rask.
 • GANGETABELLEN (grublenet): Her velger elevene gangetabellen de ønsker å trene på. Gangestykkene kommer opp ett og ett og elevene skal trykke på riktig svar fra en hundrerute. Spillet går på tid.
 • REGNEMESTER (Radius): Dette er et morsomt spill for å øve gangetabellen.
 • MK-X-ganging (NRK-super): norsk serie med som tar for seg ulike matematiske emner. Denne episoden handler om multiplikasjon.
 • MULTIPLICATION GAMES (multiplication.com): denne siden er fantastisk og her ligger det massevis av ulike spill som kan brukes ved øving på gangetabellen.

 

 

Øvehus til multiplikasjon

Disse husene har elevene likt godt når de har øvd på de ulike gangetabellene (tipset er hentet fra Tusen Millioner sin lærerveiledning). De har jobbet sammen med læringspartner. Elevene har holdt huset mellom seg, da ser den ene eleven gangestykkene han/hun skal prøve å finne svaret på, mens læringspartneren ser svarene slik at tilbakemeldingen kan gis med en gang.

Multiplikasjon med hundrerbrett

Dagens tips er å bruke hundrerbrett når elevene jobber med gangetabellen. Ved å bruke disse, får elevene visualisert gangestykket samtidig som de får brukt sin taktile sans i innlæringen. Vi har jobbet med hundrerbrettene på ulike måter,  jeg har sagt gangestykker som elevene skal lage på brettet, og at elevene har selv lagd gangestykker som de skulle skrive ned etterpå.

Multiplikasjon på hundrerbrett kan brukes på ulike måter, elevene kan tenke ruter, eller som her, tenke pigger/stolper. Erfaringsmessig konkretiseres gangestykkene for de minste best ved å la de tenke pigger/stolper. Opplever at bruk av hundrerbrett gjør ganging mer konkret og at det er med og bedrer forståelsen hos mange av elevene.

Multiplikasjon – tallerken

Her kommer neste tips (ideen fant jeg på siden undervisningstips på Facebook) til aktivitet når elevene jobber med multiplikasjon:


Har limt sammen to tallerkener på midten. På den øverste har jeg skrevet gangestykker og på den nederste står svarene (produktet). Gangestykkene er skrevet på «klaffer» som kan løftes opp slik at svaret kommer til syne.

Med denne aktiviteten kan elevene sitte alene eller med læringspartner og regne ut gangestykket for så å sjekke om svaret er rett. Slik får de rask tilbakemelding, samtidig som det er en morsom aktivitet å øve gangetabellen med.

 

Hverdagsmatematikk – multiplikasjon

Var på butikken og handlet i går og kommer over disse «tilbudene».Dette var midt i blinken siden elevene jobber med 5-gangen om dagen. I tillegg er dette et godt eksempel på noe elevene kan møte i hverdagen – hvardagsmatematikk. Skyndte meg derfor å ta bilder slik at jeg kunne bruke eksemplene i undervisningen i dag.

Startet med å presenterte et dilemma for elevene: Hva er billigst? Er det billigst å kjøpe 5 enkle boller eller er det billigst å kjøpe en 5pk med boller?

Elevene hadde ulike synspunkter på dette og før de tenkte pris, mente noen at det var lurest å kjøpe 5pk, for da sparte du tid ved å slippe å plukke bollene opp i posen selv. Andre mente at det var billigst å kjøpe 5pk, mens andre igjen forstod raskt at det kostet like mye. Det var veldig moro å få være med på resonnementene til elevene og ikke minst øyeblikket da det gikk opp for dem at dette ikke var noe tilbud, men en måte for å få kundene til å handle mer.

Da vi hadde diskutert oss ferdig på 5 boller kontra 5pk med boller, sjekket vi ut om det var noe å spare på å kjøpe 20 boller.

Etter denne økta tror jeg det er mange små detektiver som kommer til å følge godt med når de er på butikken for å handle fremover =)

 

Multiplikasjonssirkler

Her kommer neste tips, multiplikasjonssirkler:


1. Tegn to sirkler på tavla. I den midterste skriver du oppgaven som skal gjennomføres (i dette tilfellet å multiplisere med 2). Skriv deretter inn tall mellom de to sirkleme, bruk tall innenfor tallområdet elevene jobber med (her i tallområdet 1-10). Lag en slik multiplikasjonssirkel til hvert lag.

2. Del elevene  inn i to lag. Førstemann velger ett tall mellom de to sirklene. Dette tallet skal deretter multipliseres med 2 og svaret skal skrives utenfor tallet. Deretter er det nestemann sin tur og slik fortsetter det til alle tallene er multiplisert med 2. Laget som er raskest og har alle regnestykkene rett, har vunnet.

Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. I stedet for multiplikasjon kan elevene addere, subtrahere eller dividere. Tallområdene kan også varieres etter hvile tallområder elevene arbeider i.

Multiplikasjon

Endelig har 3.trinn startet med MULTIPLIKASJON. Dette emnet synes jeg er kjempemorsomt å undervise i og det finnes så mange ulike aktiviteter man kan gjennomføre med elevene. Kommer til å komme med ulike tips på bloggen fremover. Første tipset er multiplikasjonstrekanter:


Disse kan du lage til alle gangetabellene. Produktet skrives i det ene hjørnet og  faktorene i de to andre. Elevene kan jobbe sammen to og to eller i grupper. En elev holder over et av hjørnene, og medelevene skal finne ut hvilket tall som skjules ved å se på de to tallene som er synlige. På denne måten får elevene masse øvelse i multiplikasjon, både ved å finne produktet eller ved å resonnere seg frem til hvilken faktor som mangler.

 

Gangelek

Gunnild Støre har hatt denne gangeleken med sine elever.

Antall deltakere per lag: 5 (+ ev. 1 kontrollør)
Antall lag: minst 2

Forberedelser:

 1. Skriv tallene fra disse 5 tallparene på ark, ett tall på hvert ark.
  1 og 3
  0 og 8
  2 og 6
  7 og 4
  5 og 9
 2. Fest hvert tallpar på deltakerne, ett tall foran og ett bak på ryggen.
  (Settes fast med binders eller sikkerhetsnål. Arkene kan også lamineres og festes sammen i par med tråder). Deltakerne må vite hvilket tall de har foran og hvilket de har bak. Disse tallene utgjør siffrene i et svar i den lille multiplikasjonstabellen.

Spillet:
Deltakere på gruppen står ved siden av hverandre på en rekke.
Lærer trekker/velger et gangestykke som gruppene skal svare på raskest mulig. (Det eneste stykket du ikke kan ta er 8 x 10 siden sifrene 8 og 0 er festet på samme deltaker.)

Eks. Lærer velger/trekker 5 x 3.
De to deltakere som har «sifrene» 1 og 5 på seg,  tar ett skritt frem og stiller seg opp i riktig rekkefølge slik at riktig svar vises. De må stille seg opp slik at tier og ener vises tiktig i forhold til hverandre (eks. 15 og ikke 51).
Poeng til det laget som raskest viser rett svar.

Deltakerne går tilbake på rekka, og lærer velger/trekker nytt multiplikasjonsstykke.

Variasjoner av spillet:
Lage oppgaver med addisjon/subtraksjon/divisjon.

Tips:
Lag to bunker med lapper med tallene 1 – 10 som ikke er i rekkefølge. Trekk ett tall fra hver bunke når du skal lage multiplikasjonsstykker (Unntatt 8 x 10).

Takk for at du ville dele =)

Multiplikasjon

Her kommer et tips for å øve på multiplikasjonstabellen, nemlig multiplikasjonstrekanter:

multiplikasjonstrekant

Disse kan du lage til alle gangetabellene. Produktet skrives i det ene hjørnet og  faktorene i de to andre. Elevene kan jobbe sammen to og to eller i grupper. En elev holder over et av hjørnene, og medelevene skal finne ut hvilket tall som skjules ved å se på de to tallene som er synlige. På denne måten får elevene masse øvelse i multiplikasjon på kort tid.

Et morsomt opplegg som jeg har prøvd både på 4., 5. og 6.trinn.

#matematikk #multiplikasjon #multiplikasjonstrekant #gangetabeller

Stasjoner i matematikk

Denne uka jobber elevene med addisjon og de har blant annet jobbet på stasjoner.

Stasjon 1: Addisjonsspill

Addisjonsspill

 

Dette spillet kan spilles med 2-5 deltakere. Elevene kaster to terninger etter tur. Så adderer de øynene på terningene og setter en brikke på summen på sitt spillbrett. Eleven som først har fylt opp sitt spillbrett har vunnet. Link til spillet finner du her.

Stasjon 2: Fargelegge addisjonsstykker

Fargelegge addisjonsoppgaver

Elevene regner ut addisjonsstykkene på tegningen og fargelegger ut fra bestemte kriterier.

Stasjon 3: Addisjon med legoklosser

Elevene trekker 2-3 legoklosser og teller «tuppene» på klossene for så å summere antall «tupper» tilsammen. Addisjonsstykkene skrives ned i arbeidsboka.

8       +         8     = 16

Stasjon 4: Tiervennspill

Elevene kaster en 9-terning etter tur og legger en brikke på tiervennen til tallet som vises på terningen. Den første som har fylt opp spillebrettet sitt har vunnet. En link til spillet finner du her.

Tiervennspill

Elevene fikk jobbet masse med addisjon på ulike måter gjennom denne økta og var veldig ivrige og engasjerte.

#matematikk #addisjon #stasjoner