Multiplikasjon, 9-gangen

Hvorfor ikke la elevene lage en «regnemaskin» når du skal introdusere 9-gangen?

La elevene tegne et omriss av hendene sine for deretter å klippe dem ut. Lim deretter håndflatene fast på et ark mens fingrene er «fri».

Når elevene skal multiplisere med 4, bøyer de finger nr 4. Da får du tierene til venstre for den bøyde fingeren, og enerene til høyre. Skal de multiplisere med 6, bøyer du finger nr 6. Tierne telles på venstre side og enerne på høyre. Dette fungerer når du multipliserer tallene fra 1-9 med 9.

Hundrerute

I skolegården har vi fått malt opp en hundrerute. Denne er kjempefin og kan brukes til masse i undervisningen.

hundrerrute

Noen forslag til hva den kan brukes til:

  • Telling forlengs og baklengs.
  • Finne et bestemt tall som lærer sier; f.eks løp til tallet 4, løp til et partall, løpt til en tall i 6-gangen, osv.
  • Løpe/hoppe partall og oddetall.
  • Regning med addisjon og subtraksjon.
  • Finne tallvenner; alt fra tiervenner til hundrervenner.
  • Se på hvordan gangetabellene danner mønster i hundreruten.
  • Løpe/hoppe gangetabellene.
  • Og mye, mye mer…..bare å legge igjen kommentar om du har gode tips og ideer til hva den kan brukes til :0)
#matematikk #hundrerute#addisjon #subtraksjon #multiplikasjon

Uteskole og multiplikasjon

 

Her kommer et tips til hvordan dere kan jobbe med multiplikasjon i uteskole:

1.Tegn sirkler med svarene i utvalgt multiplikasjonstabell, f.eks 7-gangen.

2. Ha stafett hvor førstemann skal kaste terningen og multiplisere tallet han/hun får med 7 for deretter å løpe til riktig svar. Deretter kaster nr to i rekka terningen, osv.

3. Første laget hvor alle har løpt til riktig svar og tilbake, er vinnerne.

#matematikk #uteskole #multiplikasjon

Bli kjent med meg

Denne oppgaven kan brukes på de fleste trinnene og kan fint tilpasses elevenes ferdigheter.

På 1.trinn kan elevene skrive tallet i hver rute, mens de oppover på trinnene kan lage regnestykker hvor svaret blir tallet. Da er det gøy om de ikke skriver svaret, men at den som ser på bildet, selv må regne seg frem. Regnestykkene kan bestå av addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons-, divisjonsstykker eller regnestykker med for eksempel brøk eller klokka.

bli kjent med meg

Link til oppgavearket finner her.

Dagens tall

GODT NYTTÅR!

Starter med å gi et tips til hvordan man kan øve og holde ved like basisferdigheter i matematikk på en enkel måte.

dagens tall

Slik startet jeg de fleste mattetimene da jeg jobbet på 4.trinn. Elevene fant raskt opp kladdebøkene og regnet så «blekket» sprutet, og på noen få minutter var oppgavene løst. Elevene fikk på denne måten øvd, repetert og holdt ved like basisferdigheter daglig.

En link til malen finner du her.

#matematikk #dagenstall #addisjon #subtraksjon #multiplikasjon