Problemløsning – I butikken

Ukas problemløsningsøkt på 4.trinn har jeg kalt I butikken.

Problem:

Jostein har med seg 100 kroner til butikken. Finn minst seks ulike løsninger på hva han kan handle uten å få vekslepenger tilbake.Elevene jobbet sammen med læringspartneren sin og skrev ned løsningen på et ark. Deretter hadde vi felles gjennomgang av de ulike løsningene de hadde funnet og hvordan de hadde tenkt.

Elevene hadde både tilnærmet seg problemet på ulike måter og valgt ulike måter å notere ned løsningene på.

Dette problemet skapte stort engasjement og diskusjon blant elevene, absolutt verdt å teste ut.

Problemløsning – gummiballen

Prøver å ha problemløsningsoppgaver hver uke, og denne uka ble det Gummiballen. Denne oppgaven fant jeg i Multi 1-4 sitt Grublishefte.

Georg kjøpte en ball som kostet 45 kroner. Han betalte med mynter, men brukte ingen kronestykker. Det finnes ni ulike måter å gjøre det på. Hvor mange løsninger klarer du å finne?

Etter å ha gått gjennom oppgaven i fellesskap, gikk elevene til plassene sine for å jobbe med læringspartneren sin. De fikk i oppgave å skriftliggjøre løsningene de fant.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Etter å ha jobbet sammen med sin læringspartner, tok elevene med seg resultatene i samling. Der snakket vi om løsningene i fellesskap og skrev opp de ulike løsningene på tavla. Til sammen fant gruppa alle ni løsninger, HURRA =)

Julenissens verksted

Julenissen og hjelperne hans jobber for fullt for å få ferdig alle julegavene til jul. De fleste gavene er ferdige, men de møter på problemer da de skal feste på hjulene på syklene. I verkstedet er det 24 sykkelhjul, men verken julenissen eller hjelperne vet hvor mange tohjulssykler og hvor mange trehjulssykler de skal lage. Kan dere hjelpe dem?

julenissen

Dette er et eksempel på en rik oppgave i matematikken. Oppgaven er lett å forstå slik at elevene kan komme i gang med en gang, den kan løses på ulike måter og elevene kan bruke ulike fremgangsmåter. Den gir også elevene muligheter til å snakke matematikk og diskutere seg frem til ulike løsninger (Rike oppgaver, Matematikksenteret).

Det er spennende å jobbe med rike oppgaver i matematikk og følge med på hvordan de ulike elevene nærmer seg problemstillingen. Som oftest liker jeg at eleven jobber i par eller grupper når vi har denne typen aktivitet. Da får de trening i å bruke sitt matematiske språk, de får trening i å samarbeide og de lærer masse av hverandre. Når vi oppsummerer er det gøy å se de ulike løsningene og høre forklaringen til hvordan de ulike gruppene kom frem til dem. Kanskje har de ulike gruppene ulike svar, eller noen av dem har funnet forskjellige løsninger.

Denne aktiviteten er enkel å differensiere og lett å utvide for elevene som trenger det. Hvor mange ulike løsninger kan denne oppgaven ha? Hvordan kan de være sikre på at dere har funnet alle løsningene? Hva om det er 30 hjul på verkstedet? osv.

Ønsker du flere tips til rike oppgaver, så følg linken her.

#matematikk #matte #rikeoppgaver #jul

 

 

Rike oppgaver

Her kommer noen flere tips til rike oppgaver.

Vil du lese mer om hva rike oppgaver er og hvorfor det er viktig at elever jobber med denne typen oppgaver, klikk her. Tips til flere oppgaver finner du også på samme linken.

Marihøner:

1. Problemstilling:

Odin og Thomas samler på marihøner. Odin samler på marihøner med sju prikker, og Thomas samler på de med to prikker.

En dag samler de marihøner med tilsammen 100 prikker.

Hvor mange marihøner kan de ha samlet?

La elevene bruke konkreter, halvkonkrter som tegninger eller halvabstrakt som prikker/streker.

Utvidelser:

Hvordan kan du bevise/dokumentere at dette er alle løsningene?

Hva om de samler marihøner med til sammen 150 prikker?

Hva om Thomas vil samle marihøner med fire prikker?

 

Flere tips på rike oppgaver finner du på matematikksenteret sine nettsider. Klikk her.

Håper denne gir inspirasjon.

marihøne

Rike oppgaver i matematikk

En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret).

I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, de skal være utfordrende og de skal kunne løses på flere ulike måter og med ulike strategier.

Hvorfor bør elevene jobbe med rike oppgaver:

  • for å lære og bruke sine matematiske ferdigheter og kunnskaper til å løse nye problemer.
  • for å tenke og kommunisere matematisk.
  • for å utvikle ulike strategier for å løse matematiske problemer.

Under kommer eksempler på noen rike oppgaver jeg har brukt i undervisningen. Disse har vært spennende å jobbe med, både som lærer og for elevene.

Oppgave 1

Problemstilling:

Eline skal kjøpe kuleis. Hun kan velge mellom tre ulike smaker og vil ha to kuler med is. På hvor mange ulike måter kan hun velge isen sin?

Elevene kunne selv velge hvilke smaker de ville ha på de ulike isslagene. Slik fikk de et eieforhold til oppgaven.

Utvidelse av oppgaven:

Hva om begge kulene har samme smak?

Hva om hun vil ha tre kuler?

Hva om det er fire ulike smaker å velge mellom?

Hvordan kan du bevise at dette er alle løsningene?

 

Her løses en utvidelse av oppgaven hvor det er fire ulike smaker å velge mellom.

 

Oppgave 2

Problemstilling:

Malin har 8 mynter i lommeboka si. Til sammen  er det 50 kroner. Hvilke mynter kan hun ha?

Utvidelse av oppgaven:

Hvordan kan du bevise at dette er alle løsningene?

Hva om hun har 30 kroner?

Hva om hun har 10 mynter?

 

Håper dette ga litt inspirasjon til å jobbe med rike oppgaver i matematikktimene.

Legger ut tips til flere rike oppgaver etter hvert =)