Problemløsning – I butikken

Ukas problemløsningsøkt på 4.trinn har jeg kalt I butikken.

Problem:

Jostein har med seg 100 kroner til butikken. Finn minst seks ulike løsninger på hva han kan handle uten å få vekslepenger tilbake.Elevene jobbet sammen med læringspartneren sin og skrev ned løsningen på et ark. Deretter hadde vi felles gjennomgang av de ulike løsningene de hadde funnet og hvordan de hadde tenkt.

Elevene hadde både tilnærmet seg problemet på ulike måter og valgt ulike måter å notere ned løsningene på.

Dette problemet skapte stort engasjement og diskusjon blant elevene, absolutt verdt å teste ut.

Problemløsning – kjærligheter

Denne oppgaven er hentet fra boka Grublis A (GAN Aschehoug):

Bilderesultat for grublis A

Jeg skal dele ut kjærligheter til alle barna på festen. Kjærlighetene har ulik farge og deles ut i en bestemt rekkefølge.

img_0522

Hvilken farge vil den 9., 13., 24., 35. og 66. kjærligheten ha?

Elevene ble satt sammen med læringspartner og så skulle de finne en løsning på dette spørsmålet. De ulike gruppene hadde ulike tilnærmingsmåter, noen valgte å tegne alle 66 kjærligheter, mens andre tegnet de fem første og telte seg videre oppover.

Til slutt gikk vi gjennom de ulike løsningsforslagene i felleskap og alle fikk forklare hvordan de hadde tenkt til resten av klassen.

Problemløsning – gummiballen

Prøver å ha problemløsningsoppgaver hver uke, og denne uka ble det Gummiballen. Denne oppgaven fant jeg i Multi 1-4 sitt Grublishefte.

Georg kjøpte en ball som kostet 45 kroner. Han betalte med mynter, men brukte ingen kronestykker. Det finnes ni ulike måter å gjøre det på. Hvor mange løsninger klarer du å finne?

Etter å ha gått gjennom oppgaven i fellesskap, gikk elevene til plassene sine for å jobbe med læringspartneren sin. De fikk i oppgave å skriftliggjøre løsningene de fant.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Etter å ha jobbet sammen med sin læringspartner, tok elevene med seg resultatene i samling. Der snakket vi om løsningene i fellesskap og skrev opp de ulike løsningene på tavla. Til sammen fant gruppa alle ni løsninger, HURRA =)

Problemløsning – grisete regning

Denne problemløsningsoppgaven har jeg funnet i Multi sitt Grublishefte.

Alle grisene, både mammagrisene og grisungene har vært sitt navn, hvert sitt tall. Grisemammaene har navn mellom 14 og 54, og grisungene har navn mellom 0 og 10. Elevene skal finne ut hvilke grisunger som kan tilhøre hvilken mamma og kriteriet er at summen av navnene på alle grisungene i kullet skal bli tallet som står på grisemammaen. På oppgavearket elevene fikk utdelt, var det tegninger av grisemammaene og grisungene.

Dette var en oppgave elevene likte godt og de kom raskt i gang. For at de ikke skulle velge for vanskelig i starten, måtte alle starte med grisemamma 14 og finne ut hvilke grisunger som kunne tilhøre henne. Først måtte de tegne grisemammaen med tallet på. Elevene måtte deretter finne minst fem ulike kull med grisunger hun kunne ha (gjerne flere), og de måtte skrive ned kullene som addisjonsstykker i kladdeboka si.

Etter hvert kunne de velge en annen grisemamma og følge samme kriterier. Denne aktiviteten var lett å differensiere og samtlige elever fikk mulighet til å jobbe i sin proximale sone. Noen mente at ingen av grisungene kunne ha samme navn, mens andre mente at flere grisunger kunne hete det samme. Dette skapte et hav av ulike løsningsmuligheter, veldig morsomt.

Vi avsluttet i samling med at alle elevene fikk komme frem å vise hva de hadde gjort og lese opp et av regnestykkene sine. Mange stolte elever =)

Denne aktiviteten har elevene jobbet med over to ulike matematikktimer.

Problemløsning med mynter

Her kommer denne ukas problemløsningsøkt på 2.trinn:

  • Jeg har 15 kroner i lomma. Hvilke mynter kan det være?

Elevene ble delt inn parvis og kunne velge hjelpemidler de ville bruke, f.eks  lekepenger, tegne løsningene eller lage regnestykker.

Da gruppa hadde funnet en eller flere løsninger, utfordret jeg dem videre: Finnes det flere løsninger? Er dere sikre på at dere har funnet alle løsningene?

Ved å jobbe i par, fikk både elevene snakket masse matematikk mens de brukte ulike matematiske begreper og de måtte vurdere resultatene sine. Samarbeid kan også gjøre at usikre elever lettere kommer i gang med oppgaven og de kan støtte seg på partneren sin. Flinkere elever får trening i å sette ord på hvordan de tenker ved at de forklarer og viser  til sine partnere.

Til slutt oppsummerte vi felles ved å høre de ulike løsningene gruppene hadde funnet. Deretter vurderte vi sammen om dette var alle løsningene og hvordan vi kunne være sikre på det.

Dette var en veldig morsom time med ivrige elever og det var gøy å se hvor nysgjerrige de var på å finne ut om det var flere løsninger

#matte #matematikk #problemløsning

 

Problemløsning med sykler

Dette problemet ble testet ut på 2.trinn i dag.

Dere jobber på en fabrikk som lager sykler. Noen sykler har to hjul, mens andre har tre. Dere har fått en bestilling fra Toys’R Us, men har mistet bestillingen. Dere vet at dere har 12 hjul, men ikke hvor mange tohjuls- og trehjulssykler det skal være. Hvor mange sykler med to hjul og hvor mange med tre hjul kan dere lage?

Elevene ble delt inn parvis og kunne velge hjelpemidler de ville bruke, f.eks bruke tellebrikker/klosser, tegne løsningene eller lage regnestykker.

Da gruppa hadde funnet en løsning, veiledet jeg dem videre: Finnes det flere løsninger? Er det andre måter å løse problemet på?

Ved at elevene kunne velge konkretiseringsnivå, gjorde det oppgaven lett å differensiere og alle elevene fikk jobbet ut fra sitt nivå.

Til slutt oppsummerte vi felles ved å høre de ulike løsningene gruppene hadde funnet og om hvordan de hadde gått frem for å løse problemet. Så funderte vi sammen på om dette var alle løsningene og hvordan vi kunne være sikre på at de var det.

Når elevene arbeider med slike problem får de både brukt det de kan fra før for å løse oppgaven, de får snakket masse matematikk og de er med og vurderer løsningene. I tillegg er aktiviteten rask å komme i gang med og alle får jobbe ut fra sitt konkretiseringsnivå og sin proximale sone.

#matematikk #matte #problemløsning